Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Nowenna w intencji chorych

Dzień pierwszy„Wszystkie utrapienia życia mogą stać się znakami i obietnicami przyszłej chwały: „cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały” (Jan Paweł II, 1994; I P 4,13).

 

Módlmy się, aby chorzy i cierpiący, a także wszyscy ludzie odkryli w krzyżu Chrystusa sens cierpienia.

(Poleć teraz swoje intencje...)

 

Ojcze nasz...

Pod Twoją obronę...

Chwała Ojcu...

 

Panie, który uzdrawiasz skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami.

Panie, który uzdrawiasz wszystkie niemoce nasze, zmiłuj się nad nami.

Panie, który uzdrowiłeś sługę setnika z Kafarnaum, zmiłuj się nad nami.

Panie, który niewidomym wzrok przywracałeś, zmiłuj się nad nami.

Panie, który głuchym słuch przywracałeś, zmiłuj się nad nami.

Panie, który niemym otwierałeś usta, zmiłuj się nad nami.

Panie, który pokrzepiasz wszystkich pracujących, obciążonych i źle się mających, zmiłuj się nad nami.

Panie, który wdowie wskrzesiłeś jedynego syna, zmiłuj się nad nami.

Panie, który w swej niepojętej dobroci pragniesz wszystkich zbawić, zmiłuj się nad nami.

Panie, Boże, wspomożycielu i obrońco nasz, zmiłuj się nad nami.

Od bezużytecznych skarg, zachowaj nas.

Od wspomnień budzących niepokój, zachowaj nas.

Od lęków zwątpienia, zachowaj nas.

Od nagłej i niespodziewanej śmierci, zachowaj nas.

Od śmierci bez przyjęcia w pełnej świadomości świętych sakramentów, zachowaj nas

Przez nadzieję naszego zmartwychwstania, przemień nas.

 

Módlmy się:

Udziel, Panie, swojemu ludowi obfitości swego błogosławieństwa; daj mu zdrowie duszy i ciała; obdarz pełnią braterskiej miłości i spraw, aby zawsze był Tobie oddany. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Maryjo przeczysta, błogosławiona między niewiastami, Matko Chrystusa i Matko ludzi, stoimy przed Tobą jak Bernadeta i prosimy Cię przepełnieni ufnością, pomóż nam zachować serce wolne i otwarte na biednych, doznawać Bożej czułości w modlitwie, mieć pełen udział w budowie Kościoła.

Przez Ciebie prosimy Jezusa, Twego Syna: w swej łasce niech nas uwolni od grzechu, niech przymnoży nam wiary, nadziei i miłości, niech każdego z nas uczyni radosnym świadkiem swojej Ewangelii. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.