Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Nowenna do św. Mikołaja

Dzień pierwszy (27 listopada)Modlitwa wstępa:

Chwalebny święty Mikołaju, Ciebie Bóg obdarzył wielkim przywilejem wspomagania ludzi. Tysiącom zwracającym się do Ciebie z różnymi kłopotami udzielałeś pomocy: umierającym niosłeś pociechę, trędowatym uwolnienie, chorym zdrowie, studentom jasną myśl, żeglującym bezpieczny port, uwięzionym wolność. Kto zresztą zdoła zliczyć tych wszystkich, którzy przez Ciebie otrzymali pociechę i pomoc, której ciągle obficie udzielasz.

Uciekamy się do Ciebie i błagamy o pomoc w tych sprawach, które pragniemy Ci przedstawić... (przedstaw swoje prośby)


Modlitwa:

Święty Mikołaju, urodzony szlachetnie i żyjący w dostatkach, za nic sobie poczytałeś bogactwa ziemskie. Wyjednaj mi u Boga łaskę naśladowania Ciebie, bym nie przywiązywał się do dóbr tego świata. Wyjednaj mi również łaskę posłuszeństwa natchnieniom Bożym, które codziennie nawołują mnie do pokuty.

 

K. Prawica Pańska go umocniła.

W. Dlatego będzie błogosławiony na wieki.

K. Módl się za nami Św. Mikołaju.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.


Modlitwa końcowa:

Święty mój dobroczyńco i opiekunie, zechciej łaskawie przyjąć tę nowennę ku czci twojej odprawioną. Kocham cię całym sercem i ufam, że wyprosisz mi u Boga światło i siły, abym żył prawdziwie po katolicku, osiągnął chwałę niebieską i cieszył się wraz z tobą na wieki. Amen.