Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Nowenna do Matki Bożej z Lourdes

Dzień czwarty


Modlitwa:

Niepokalana Dziewico z Lourdes, gromadzimy się dzisiaj u Twoich stóp, aby oddać Ci cześć. Przyjmij nasz hołd uwielbienia, który Ci składamy jako Matce Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Pragniemy Cię sławić tak, jak sławił Cię archanioł Gabriel i jak sławi Cię Kościół przez wieki. Pełni ufności przychodzimy do Ciebie również po to, aby w Twoje niepokalane ręce złożyć nasze błagania, wierząc w Twoje przemożne orędownictwo u Boga. Przynosimy Ci nasz codzienny trud, nasze radości i nasze nędze. Wstawiaj się za nami do Boga, bo potrzebujemy Jego światła, potrzebna nam moc i miłosierdzie, ponieważ jesteśmy słabi i upadamy; potrzebna nam Jego łaska, abyśmy mogli żyć według Jego przykazań. Amen.

 

Prośby:

Zanośmy zatem nasze błagania do Boga Ojca wszechmogącego przez pośrednictwo Niepokalanej Matki Syna Jego, Jezusa Chrystusa:

Ojcze, Twój Syn mocą swojego odkupienia zachował swoją Matkę od wszelkiej zmazy grzechu, zachowaj nas od skażenia grzechem.

Przez wstawiennictwo Niepokalanie Poczętej, wysłuchaj nas, Panie!

 

Boże nasz, Ty sprawiłeś, że Najświętsza Panna stała się godnym mieszkaniem dla Twojego Syna i przybytkiem Ducha Świętego, daj, abyśmy zawsze byli świątynią Twojego Ducha.

Przez wstawiennictwo Niepokalanie Poczętej, wysłuchaj nas, Panie!

 

Boże wszechmogący, dozwól nam naśladować Niepokalaną Dziewicę, jaśniejącą cnotami, - niechaj Jej lśniąco biała szata budzi w nas pragnienie pielęgnowania szaty łaski uświęcającej.

Przez wstawiennictwo Niepokalanie Poczętej, wysłuchaj nas, Panie!

 

Ty nam dałeś Niepokalaną Maryję za Matkę, przez Jej wstawiennictwo ześlij zdrowie chorym, pociechę strapionym, przebaczenie grzesznym, wszystkim ludziom udziel pokoju i zbawienia.

Przez wstawiennictwo Niepokalanie Poczętej, wysłuchaj nas, Panie!

 

Zjednocz Kościół w swej miłości, niech wierni trwają jednomyślnie na modlitwie z Maryją, Niepokalaną Matką Jezusa.

Przez wstawiennictwo Niepokalanie Poczętej, wysłuchaj nas, Panie!

 

Ty ukoronowałeś Maryję na Królową nieba, spraw, aby zmarli radowali się na wieki w Twoim Królestwie razem ze Świętymi.

Przez wstawiennictwo Niepokalanie Poczętej, wysłuchaj nas, Panie!

 

Modlitwa końcowa:

Boże, żółta róża, symbol dziewictwa, wieczności i duchowej radości, znajdująca się na sto-pach Najświętszej Dziewicy z Lourdes, z Twojej woli poucza nas, byśmy u Ciebie zawsze szukali ratunku i z radością podążali do wiecznej ojczyzny. Amen.