Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Nowenna do Ducha Świętego (2)

Dzień pierwszy


 

Maryjo, Matko Kościoła, Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego, bądź błogosławiona! W Tobie Duch Święty zamieszkał w całej pełni. Dziękujemy, że jesteś z nami, aby wypraszać dla nas Jego dary. Jako najpokorniejsza ze stworzeń stałaś się najpiękniejszą świątynią Ducha. Nieustannie wnosisz Go tam, gdzie jesteś. Maryjo, uciekamy się do Twojego Niepokalanego Serca, pragnąc przez nie przyjąć pełnię łask Ducha Świętego. Zawierzamy się dziś Tobie całkowicie, ufając, że doznamy odrodzenia w Duchu i prawdzie. Prosimy wraz z Tobą i przez Ciebie: „Duchu Święty, przyjdź! Pragniemy Ciebie, Źródło i Dawco Miłości. Pragniemy Ciebie, Odwieczna Prawdo. Pragniemy Ciebie, Boski Ogniu, który wypalasz w nas to, co nieświęte, upodabniając nas do Syna Bożego, Jezusa Chrystusa”. Maryjo, pełna łaski, wstawiaj się za nami, abyśmy otworzyli serce Duchowi Świętemu, pozwalając Mu zawładnąć nami bez granic.

 

7 razy:

Ojcze nasz..., Zdrowaś, Maryjo..., Chwała Ojcu...


Modlitwa na zakończenie

Przybądź, Duchu Święty,

Spuść z niebiosów wzięty

Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,

Dawco darów mnogich,

Przyjdź Światłości sumień!

O najmilszy z Gości,

Słodka serc radości,

Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,

W skwarze żywą wodą,

W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza!

Serc wierzących wnętrza

Poddaj swej potędze!

Bez Twojego tchnienia

Cóż jest wśród stworzenia?

Jeno cierń i nędze!

Obmyj, co nieświęte,

Oschłym wlej zachętę,

Ulecz serca ranę!

Nagnij, co jest harde,

Rozgrzej serca twarde,

Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,

W Tobie ufającym,

Siedmiorakie dary!

Daj zasługę męstwa,

Daj wieniec zwycięstwa,

Daj szczęście bez miary! Amen. Alleluja.