Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Nowenna do Bożej Opatrzności (1)

Dzień pierwszy


Modlitwa wstępna:

Bądź uwielbiona Boża Opatrzności we wszelkiej opiece jaką rozciągasz nad całą ludzkością. Dzięki serdeczne składamy za wszelkie przejawy Twojej Świętej Opieki nad nami, nad naszymi rodzinami i tymi za których prosimy. Oddal od nas modlących się złe duchy, aby nie przeszkadzały nam w naszych modlitwach. Spraw o Wieczny Panie, abym mógł (mogła) w spokoju odprawić tę nowennę. Zechciej wysłuchać próśb jakie zanoszę do ciebie.

(Tu wymień jakie prośby.)

Spraw o wieczny Boże abym zawsze i z ochotą wypełniać Wolę Bożą i to do końca. Spraw, abym zrozumiał to czego ty pragniesz ode mnie i wykonywał to z ochotą i z miłością. Oddal ode mnie wszelką demoniczną moc i trwogę. Niechaj nie mają do mnie dostępu. Spraw, abym nie cierpiał nędzy z powodu wrogiego działania demona. Umocnij mnie na tyle w siłach ducha i ciała, abym mógł w 100%wykonać to czego pragnie ode mnie (nas) Boża Opatrzność. Amen.

 

Modlitwa:

W pierwszym dniu nowenny proszę Świętą Bożą Opatrzność o pomoc i opiekę Bożą nad całym Kościołem Świętym. Wszechmogący Wieczny Panie, zechciej rozciągnąć płaszcz Bożej Opieki i ochrony nad całym Kościołem Świętym. Niechaj Mocą Bożą odpędzone zostaną wszelkie złe złowrogie siły piekielne, które wdzierają się na siłę do wnętrza Kościoła Bożego. Rozciągnij płaszcz Bożej opieki, nad wszystkimi członkami Żywego Kościoła, aby demon nikogo nie zdołał nakłonić. Niechaj wolna wola każdego członka Kościoła Świętego zawsze skłania się do realizacji Bożej Woli i wypełnia nią. Amen.

 

Litania do Bożej Opatrzności:

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. 

Św. Boża Opatrzności czuwająca nad każdym człowiekiem od chwili jego stworzenia zmiłuj się nad nami.

Św. B. Op. obdarzająca ludzkość hojniej niż na to ona zasługuje, zmiłuj się nad nami.

Św. B. Op. zapewniająca nas o Swojej Opiece nad nami, zmiłuj się nad nami.

Św. B. Op. dbająca o właściwy rozwój naszego ducha, zmiłuj się nad nami.

Św. B. Op. dbająca o nasze wszystkie potrzeby materialne, zmiłuj się nad nami.

Św. B. Op. obdarzającą nas mądrością Ducha Świętego, zmiłuj się nad nami.

Św. B. Op. obdarzającą nas darami Bożymi, zmiłuj się nad nami.

Św. B. Op. obdarzającą nas łaską głębokiej wiary, zmiłuj się nad nami.

Św. B. Op. obdarzającą nas łaską pokory i czystości, zmiłuj się nad nami.

Św. B. Op. obdarzającą nas łaską świętej cierpliwości, zmiłuj się nad nami.

Św. B. Op. obdarzającą nas łaską skruchy i żalu, zmiłuj się nad nami.

Św. B. Op. obdarzającą nas łaską skruchy i żalu agonalnego, zmiłuj się nad nami.

Św. B. Op. obdarzającą nas łaską wytrwałości w dobrym, zmiłuj się nad nami.

Św. B. Op. obdarzającą nas łaską wstrzemięźliwości od złego, zmiłuj się nad nami.

Św. B. Op. ofiarowująca nam zawsze niezbędne wsparcie, zmiłuj się nad nami.

Św. B. Op. działająca przez Patriarchów, zmiłuj się nad nami.

Św. B. Op. działająca przez Proroków wszystkich czasów, zmiłuj się nad nami.

Św. B. Op. działająca przez Apostołów wszystkich czasów i wieków,, zmiłuj się nad nami.

Św. B. Op. działająca przez Kościół Święty, zmiłuj się nad nami.

Św. B. Op. działająca przez Hierarchię Kościoła Świętego, zmiłuj się nad nami.

Św. B. Op. działająca przez Kapłanów Kościoła Świętego, zmiłuj się nad nami.

Św. B. Op. działająca przez lud wierny, zmiłuj się nad nami.

Św. B. Op. działająca przez wybranych wszystkich czasów i wieków, zmiłuj się nad nami.

Św. B. Op. działająca przez dusze, które na to pozwalają, zmiłuj się nad nami.

Św. B. Op. działająca we wszystkich czasach i wiekach, zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.

W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie

 

Dziesiątek Różańca Świętego.

Tajemnica V Chwalebna, „Ukoronowanie Matki Bożej na Królową Nieba i ziemi przez Majestat Trójcy Świętej”.

Ojcze nasz …(1x)

Zdrowaś Maryjo …(10x)

Chwała Ojcu

 

Koronka do Bożej Opatrzności

Ojcze nasz

Zdrowaś Maryjo

Wierzę w Boga…

Chwała Ojcu …(3x)

Na dużych paciorkach:

Bądź uwielbiona o Boża Opatrzności teraz i przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Na małych paciorkach:

Boża Opatrzności kocham i wielbię Ciebie, dopomóż i zaradź naszym troskom i potrzebom.

Na zakończenie:

Niech będzie uwielbiona, wychwalona i wywyższona Boża Opatrzność za wszystkie dobro i opiekę jaką nam zapewnia. (3 x)

 

Modlitwa na zakończenie:

Wszechmogący Wieczny Panie Nieba i ziemi, dziękujemy Tobie za wszelkie dobro i opiekę, jaką nam darowuje Twoja Święta Boża Opatrzność. Nikt nigdy nie zdoła Tobie o Wieczny Panie podziękować za to, co uniżywszy się do człowieka jemu darowujesz. Zechciej wysłuchać naszych próśb, naszego wołania i ulituj się nad naszą głupotą i bezmyślnością. Umocnij nas wszystkich za których prosimy, niezbędnymi, potrzebnymi do zbawienia i egzystencji Świętymi Łaskami Bożymi. Oddajemy się Tobie na własność, oddając naszą wolną wolę do Twojej Świętej wyłącznej dyspozycji. Dysponuj nami do woli i tak, jaka będzie potrzeba. Amen.