Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Modlitwa do świętej Rozalii o zachowanie od niebezpieczeństw duszy i ciała

Święta Rozalio, wzgardzicielko świata i zaszczytów ziemskich, a wielka miłośnico Boga. Opuściłaś rozkosze świata i królewskie pałace, a natchnieniem Ducha Świętego prowadzona, obrałaś sobie życie pokutnicze, wyproś nam tę łaskę u Boga, abyśmy oderwani od uciech i rozkoszy tego świata prowadzili życie skromne, umartwione i Bogu miłe. Za przyczyną twoją prosimy, abyśmy byli uwolnieni na ciele od wszelkich niebezpiecznych chorób, a wybawieni od zarazy grzechu, zgorszeń oraz pokus szatańskich na duszy wolnymi zostawali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.