Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Modlitwa do świętej Rozalii o wytrwanie w łasce czystości

Przesławna święta dziewico, Rozalio, by doskonale odtworzyć w sobie obraz twego jedynego dobra - Ukrzyżowanego Odkupiciela, oddałaś się najsurowszej pokucie. W samotności groty twoją radością było nieustanne umartwienie w czuwaniach, postach, biczowaniu twego niewinnego ciała; uproś nam łaskę, byśmy przez ewangeliczne wyrzeczenie opanowali wszelkie nieuporządkowane pożądania oraz zawsze karmili dusze nasze pobożnym rozważaniem prawd wiary chrześcijańskiej i w ten sposób osiągnęli pomyślność w tym życiu, a wieczne szczęście w przyszłym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.