Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Modlitwa o ochronę przed złem

Króluj nam Chryste, Jezu mój Panie i Boże i moje wszystko, który przez ofiarę krzyża odkupiłeś nas i pokonałeś władzę szatana, proszę Cię o wyzwolenie od wszelkiej złej obecności i wszelkiego wpływu złego ducha. Proszę Cię o to w Twoje Imię, błagam Cię o to przez Twe Rany, proszę Cię o to przez Twoją Krew, proszę Cię o to przez Twój Krzyż, proszę Cię oto przez wstawiennictwo Maryi niepokalanej i bolesnej.Niech krew i woda, które wytryskują z Twego boku, spłyną na nas aby nas obmyć, uwolnić. uzdrowić i uświęcić. Amen