Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Prośba o umocnienie po stracie dziecka

O Zbawicielu mój, który przez miłość dla mnie poniosłeś wszystkie cierpienia okrutnej Męki i Śmierci, przyjmij w bólu ten kielich goryczy. Składam dziś moje rozdarte serce, które jest podane Twojej woli. Ufam, że jak niegdyś płakałeś nad śmiercią przyjaciela, tak teraz nie potępisz łez matki. O Panie, chociaż dałeś mi przez to dziecko wiele szczęścia na ziemi, to jednak pozostając dziś po jego śmierci w niezmiernej boleści, zdaję się bezwarunkowo na Twoją wolę. O mój Boże, Stworzycielu i Panie Wszechrzeczy, pragnę ze sługą Twoim Hiobem błogosławić w Tym doświadczeniu święte imię Twoje. O pocieszycielu mój, nie dozwól, aby ból wyrwał mi z serca jakieś słowo, mogące się Tobie podobać. Wyrzekam się wszelkiej skargi, a nawet myśli, która nie byłaby zgodna z chrześcijańskim poddaniem się Tobie. Spraw, o panie, niech boleść moja nie stanie się rozpaczą, niech się jej nie poddaję i niech nie zaniedbuje moich obowiązków. Daj mi siłę do czuwania nad szczęściem tych, którzy mnie otaczają. Powstrzymaj moją wyobraźnię, gdy udręczenie do obłędu mnie prowadzi. Niech w Tobie, mój Boże, odnajdę moc i pociechę. Niepokalana Maryjo Panno, Matko Boża, błagam Cię przez boleść ,jaka rozdarła Twoje serce, gdy martwe ciało syna Twego, po zdjęciu z krzyża, na Twym złożono łonie. Dozwól mi , abym jak Ty z uległością przyjęła ten miecz, który przeszył moją duszę. Błagam Cię, otwórz dla mnie swoje serce, abym mogła łączyć moje cierpienie z Twoim. Daj mi łaskę trwania w cichości i pokorze u stóp krzyża. Amen