Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Modlitwa wdowca

Zabrałeś mi, Panie, radość moich oczu, ciepło mego serca, oparcie mych wio tężejących rąk. Zostałem sam, pozbawiony opieki i dobroci, jakich doznawałem przez tyle lat ze strony mej żony. Pusto i głucho w mym życiu. Nie mogę ukoić żalu po jej stracie, nie mogę rozproszyć smutku i przygnębienia, jaki mnie bezustannie ogarnia na myśl o jej zgonie. Boże, miej miłosierdzie nad jej duszą. Skróć jej męki czyśćcowe, które musi ponieść także i z mojej winy. Przez nieodpowiednie postępowanie niejeden raz byłem przyczyną, że Cię obraziła. Panie miłosierdzia, racz policzyć jej za pokutę wszystkie szlachetne czyny, które tu, na ziemi, spełniała dla dobra naszej rodziny i mojego: wszystkie niedospane noce, długie godziny wyczerpującej pracy, nieustanną troskę o dzieci, ból i cierpienie, krzyże i doświadczenia życia. Wspomnij na jej wiarę i pobożność, na jej modlitwy i umartwienia, na jej miłość, jaką darzyła nasz dom, dzieci i mnie. Ciebie zaś proszę, żono moja, wstawiaj się do Boga za nas. Uproś tę łaskę, byśmy nie zaprzepaścili twej ofiary życia. Błagaj Boga, bym i ja mógł zbawić swoją duszę i kiedyś z tobą znowu połączyć się w wieczności. Amen.