Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Do Anioła Stróża naszego przełożonego

Pozdrawiam Cię, Aniele Stróżu N. [podać imię lub nazwisko przełożonego ]

i uwielbiam Boga obecnego w Tobie.

Proszę Cię, skłoń jego serce, aby w stosunku do każdego z pracowników był łaskawy, uczciwy i sprawiedliwy.

Niech stanie się godnym przykładem życia i postępowania dla innych.

A nade wszystko, mój Aniele Stróżu, proszę o pomoc,

abym każdego dnia pozostawał z nim w dobrych stosunkach.

Pomóż nam usuwać wszelkie konflikty i nieporozumienia między nami,

aby współpraca nasza przebiegała owocnie,

w atmosferze zgody, na większą chwałę Bożą.

Amen.