Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Modlitwa singli

Kochający Ojcze!

Ty wiesz, że najgłębszym pragnieniem mojego serca jest spotkanie kogoś, z kim podzielę moje życie..

Ufam w Twój plan miłości wobec mnie i proszę o spotkanie osoby, którą przygotowałeś dla mnie.

Mocą Ducha Świętego otwórz moje serce i umysł dla rozpoznania bratniej duszy.

Usuń przeszkody, mogące stanąć na drodze do tego szczęśliwego spotkania, by w końcu znaleźć nowy sens życia, radość i pokój.

A jeśli wobec mojego życia masz inne plany, udziel mi łaski ich poznania i zaakceptowania.

Moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość składam w sercu Twojego Syna ufając, że usłyszysz i odpowiesz na tę modlitwę. Amen.

Boskie Serce Jezusa, powierzam Ci się z ufnością.

Św. Walenty, módl się za mnie.