Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Modlitwa o uwolnienie od przekleństw

Ojcze Niebieski, wyznaję, że moi przodkowie byli grzesznikami i pokornie proszę, aby grzechy ich, jak również skutki tych grzechów, wpływające na mnie i całą moją rodzinę, zakryte zostały Krwią Pana Jezusa.

Dziękuję Ci Boże Ojcze za to, że Pan Jezus, z miłości do mnie, stał się za mnie przekleństwem (Ga.3,13b) na Krzyżu, abym ja z rodziną był uwolniony od wszelkiego przekleństwa.

Mocą tego Krzyża odrzucam każde przekleństwo i skutki tych grzechów, zawisłe nade mną i nad moją rodziną, a przez wiarę wkraczam w zasługi zbawcze Krzyża Świętego.

W Imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.

Ojcze Niebieski, uznaje za grzech z mojej strony i ze strony mych przodków wszelkie działanie podejmowane dobrowolnie pod wpływem podszeptu szatana. Wyrzekam się, w Imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, wszystkiego, co pozwoliłoby wtargnąć szatanowi także w życie moje. Winy przodków i moje zanurzam w Krwi Jezusa Chrystusa, który jest moim Panem. Wierzę że On nas prawdziwie uwolni zarówno od wpływu i skutków praktyk okultystycznych, klątw czy uroków, które być może dotknęły moich przodków, a w konsekwencji mnie i moja rodzinę. Wierzę że, Jezus Chrystus, mój Pan i mój Bóg prawdziwie uwolni nas od wszelkiego zła. Niech Duch Święty o Dobry Ojcze tchnie na nas i odnowi nas i nasze życie. W Imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.