Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Modlitwa sportowca

Boże nasz Ojcze, który wlałeś w ludzkie serca potrzebę szlachetnej rywalizacji i uczciwej walki budującej więzi międzyludzkie i jednoczącej społeczności, pobłogosław mojemu trudowi sportowca. Spraw aby moja kariera była przykładem dążenia do sukcesu poprzez prawość, pracowitość i pełną poświęcenia przyjaźń.

Obdarz mnie siłą ducha która pozwoli mi odeprzeć pokusy zastosowania środków niegodnych dla osiągnięcia niezasłużonego zwycięstwa. Wzmocnij mnie, abym nie uległ zniechęceniu w trudach treningów i nie zaniedbał przygotowań wobec wielkości wyrzeczeń jakie musi podejmować sportowiec. Bądź ze mną podczas zawodów, abym jak najlepiej reprezentował swój kraj i społeczność, która obdarzyła mnie zaufaniem.

Ojcze, oddaję w Twoje miłosierne ręce moje życie i los moich najbliższych. Prowadź mnie, gdyż chcę wiernie pełnić Twoją wolę i czynić tylko to co się Tobie podoba. Czuwaj nad moim sercem abym, gdy obdarzysz mnie sportowymi sukcesami, nie zapomniał o Twoich łaskach i pełnej poświęcenia pracy moich współpracowników i przyjaciół. 

Gdy nadejdzie czas zakończenia kariery, proszę cię Ojcze przygotuj dla mnie nowe miejsca i następne zadania, abym mógł dalej służyć dla Twojej Chwały, mojej radości i dobra wszystkich. Amen.