Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Modlitwa do Św. Hieronima o dar rozważania Słowa Bożego

Święty Hieronimie, Doktorze Kościoła i strażniku czystości wiary, który jako pierwszy obdarowałeś Kościół jednolitym tłumaczeniem Biblii z języków oryginalnych, wspomóż nas we właściwym rozważaniu Słowa Bożego. 

Poprowadź nas drogą medytacji biblijnej, abyśmy w Piśmie dostrzegli głębię Bożej Mądrości i miłość z jaką Bóg przemawia do Swoich dzieci. 

Wyproś nam u Ducha Świętego dar odnalezienia na kartach Biblii naszego Pana Jezusa Chrystusa w Jego Słowie, ukochania tego Słowa i łaskę życia Nim każdego dnia. 

Chroń nas od błędów, które próbują się wedrzeć do nauki Kościoła, a zwłaszcza naucz nas odpierać teorie niezgodne z Prawdą zawartą w Biblii, lub tę Prawdę wymijające. 

Niech Twoja opieka zaowocuje naszym wzrastaniem w wierze, miłością do Słowa i wiernością we wprowadzaniu Go w życie. 

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.