Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Modlitwa maturzysty

Przyjdź Duchu Święty, otwórz moje serce i umysł na czas zdawania egzaminu dojrzałości.


Duchu Święty, potrzebuję Twojego światła, które rozproszy mroki mojej niewiedzy, oddali niepotrzebne lęki i pokusę nieuczciwości.


Duchu Święty, spraw, by moja wiedza była rzetelna i użyteczna. Niech nauka przyniesie radość i mądrość odkrywania dzieł Bożych i Bożej miłości.


Duchu Święty, zabierz egoizm i pychę, bo wszystko, co wiem jest Bożym darem.


Duchu Święty, orzeźwij moją duszę i umysł, gdy słabną siły i wola.


Duchu Święty, daj moc, pokój i nie pozwól poddać się, gdy przyjdzie porażka.


Duchu Święty, oddaję Ci całego siebie. Chcę służyć moją wiedzą Tobie i braciom.


Przyjdź Duchu Święty!

Amen!