Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Modlitwy św. Jana Pawła II o jedność chrześcijan

Maryjo,która jesteś pierwszą służebnicą jedności Chrystusowego Ciała

ukształtowanego pod Twoim macierzyńskim sercem, pomóż nam.

Pomóż nam, pomóż wszystkim wiernym, którzy tak boleśnie odczuwają

dramat dziejowych podziałów chrześcijaństwa, odnajdywać wytrwale drogę

do jedności Ciała Chrystusa poprzez bezwzględną wierność Duchowi Prawdy

i Miłości, który został im dany za cenę Krzyża i Śmierci Twojego Syna. Amen.


* * *


” Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój ”. Niechaj im w tym dopomaga

zawsze jasne widzenie rzeczywistości i wielkoduszność.

Niechaj pokój będzie pokojem prawdziwym, zakorzenionym w sercu człowieka.

Niech zostanie wysłuchane wołanie ludzi umęczonych, którzy oczekują pokoju.

Niech każdy zaangażuje wszystkie energie odrodzonego i braterskiego serca

dla odbudowania pokoju i jedności na całym świecie. Amen.


* * *


Boże, Ojcze Pana naszego, Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela, dozwól,

abyśmy uświadamiali sobie wielkie niebezpieczeństwa, w jakich pogrążają

nas nieszczęsne podziały. Spraw, aby znikła wszelka nienawiść, wszelkie

przesądy, wszystko, co może nam stawiać przeszkody na drodze do zjednoczenia

i Bożej zgody. Jak jest tylko jedno Ciało i jeden Duch i jedna nadzieja,

którą otrzymaliśmy, jak jest jeden Pan, jeden chrzest, jedna wiara, jeden Bóg

i Ojciec wszystkich, tak też spraw, abyśmy mogli żyć zjednoczeni świętymi

węzłami prawdy i pokoju, wiary i miłości i jedną myślą oraz jednym

głosem mogli wychwalać Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.