Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Modlitwy do św. Benedykta o dobrą śmierć

Boże, nasz Ojcze, Ty napełniłeś świętego Benedykta, opata, duchem Twojego Syna i uczyniłeś go znakomitym nauczycielem ewangelicznej doskonałości, spraw, abyśmy czcząc jego peł­ne blasku przejście do nieba, zdążali do szczytów miłości i chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


lub:


Boże, Ty udzieliłeś świętemu Benedyktowi wszelkich łask w godzinie śmierci, spraw, prosimy Cię, aby u kresu naszego życia obronił nas swoim wstawiennictwem od zasadzek szatana. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Święty Ojcze Benedykcie módl się za nami.