Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Modlitwa św. Ojca Pio, która pomoże ci, gdy masz gorszy dzień

Pozostań ze mną, Panie,

Twoja bowiem obecność jest mi konieczna, abym o Tobie nie zapomniał.


Ty wiesz jak łatwo opuszczam Ciebie.

Pozostań ze mną, Panie, bo jestem słaby i potrzebuję Twojej mocy,

abym tak często nie upadał.

 

Pozostań ze mną, Panie, bo Ty jesteś moim życiem,

bo bez Ciebie popadam w zniechęcenie.

 

Pozostań ze mną, Panie, bo Ty jesteś moim Światłem,

bo bez Ciebie pogrążam się w ciemności.

 

Pozostań ze mną, Panie, aby mi wskazać Twoją wolę.

 

Pozostań ze mną, Panie, abym mógł słyszeć

Twój głos i iść za Tobą.

 

Pozostań ze mną, Panie bo bardzo pragnę

Ciebie miłować i zawsze być z Tobą.

 

Pozostań ze mną, Panie jeżeli chcesz,

abym Ci dochował wierności.

 

Pozostań ze mną, albowiem moja dusza choć taka biedna,

pragnie być dla Ciebie miejscem pociechy

i gniazdem miłości.

 

Pozostań ze mną, Panie Jezu, albowiem ciemność zapada

i dzień się kończy, to znaczy, że życie mija,

a zbliża się śmierć, sąd, wieczność, toteż muszę

odzyskać siły by w drodze nie ustać,

stąd też potrzebuję Ciebie.

 

Ciemność zapada i śmierć się zbliża.

 

Lękam się mroków, pokus, oschłości, krzyży,

cierpień, toteż tak bardzo pośród nocy i

wygnania potrzeba mi Ciebie, Panie Jezu.

 

Pozostań ze mną, Jezu, ponieważ pośród nocy

tego życia, wśród jego zagrożeń potrzebuję Ciebie.

 

Spraw, abym poznał Ciebie - tak jak Twoi uczniowie

- przy łamaniu chleba, to znaczy w Komunii Eucharystycznej,

aby była ona światłem rozpraszającym ciemności,

wspierającą mnie siłą i jedyną radością mego serca.

 

Pozostań ze mną, Panie, ponieważ w godzinę śmierci

chcę być z Tobą zjednoczony przez Komunię albo

chociaż przez łaskę i miłość.

 

Pozostań ze mną, Jezu.

 

Nie proszę Cię o Boskie pociechy, bo na nie nie

zasługuję, ale o dar Twojej obecności.

 

O tak bardzo Cię o to proszę!

 

Pozostań ze mną, Panie. Ciebie tylko szukam,

Twojej miłości, Twojej łaski, Twojej woli,

Twego Serca, Twego Ducha, bo Ciebie miłuję

i nie pragnę innej nagrody niż większego

pokochania Ciebie.

 

Miłością mocną, praktyczną, z całego serca

- na ziemi, aby potem zawsze i doskonale

miłować Ciebie przez całą wieczność.

 

Amen