Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Modlitwa o miłość

Ty, który jesteś Miłością,

przyjmij moją modlitwę - prośbę o zdolność do miłości.

Pragnę z Twoją pomocą rozwijać swoją męskość (kobiecość),

zgodnie z prawem moralnym, które wpisałeś w serce każdego człowieka.

Pragnę kształtować swoje wnętrze,

pomnażać talenty, dzięki którym będę mógł

uczynić swą naukę i pracę owocniejszą,

a ludzi obdarować samym dobrem.

Daj mi zdolność rozeznawania koleżeństwa,

przyjaźni i miłości, bym umiał dobrze wybrać.

Przygotuj mnie Panie do miłości,

do uczynienia szczęśliwym człowieka

przeznaczonego dla mnie.

Daj mi Panie wzrok czysty, sięgający głębi człowieka,

tak bym widział jego wartość, a nie zewnętrzne pozory;

myślenie godne pięknej, odpowiedzialnej miłości;

język jedności i zrozumienia,

bym nie ranił słowem.

I dozgonną chęć budowania związku,

tak by zawsze był źródłem naszej radości

i szkołą miłości dla naszych dzieci.

Miłością uczyń me życie.