Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

O Matko Nieustającej Pomocy, 

z największą ufnością błagam Cię o pomoc Twoją. 

Nie liczę na moje zasługi, – ani na moje dobre uczynki, 

ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa 

i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. 

Tyś patrzyła o Matko, na rany Odkupiciela 

i na Krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia.

Tenże Syn Twój umierając 

dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas 

jak głosi Twój słodki tytuł: Nieustającą Wspomożycielką 

Ciebie więc o Matko Nieustającej Pomocy, 

przez bolesną mękę i śmierć Twego Boskiego Syna, 

przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca o Współodkupicielko, 

błagam najgoręcej abyś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę, 

której tak bardzo pragnę i tak gorąco potrzebuję…

Ty wiesz, o Matko przebłogosławiona, 

jak bardzo Jezus, Odkupiciel nasz pragnie 

udzielać nam wszelkich owoców odkupienia.

 Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, 

abyś je nam rozdzielała. Wyjednaj mi więc o Najłaskawsza Matko, 

u Serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie pokornie proszę, 

a ja z radością wychwalać będę Twoje miłosierdzie 

przez całą wieczność.

Amen.