Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Do Najświętszej Maryi Panny

Święta Maryjo, najświętsza z wszystkich świętych 

i najbardziej błogosławiona, pełna laski. 

Czcimy Cię jako Królową nieba i ziemi, 

darząc miłością i zaufaniem. 

Ciebie Bóg wybrał na Matkę Zbawiciela. 

My poddajemy się Twojej matczynej miłości.

Ty, któraś w swoim sercu rozważała Słowo Boże, 

uproś nam łaskę wiernego trwania przy Bogu w wierze czystej, 

rozumnej, gotowej do poświęcenia, pełnej życia.

Ty, któraś cierpiała, przeszyta mieczem boleści, 

wstawiaj się za nami, cierpiącymi na ziemi, 

abyśmy przeciwności życia umieli znosić z poddaniem się woli Bożej.

Ty, któraś została wzięta do nieba po zakończeniu ziemskiego życia, 

czuwaj nad nami, abyśmy dobrze żyjąc, w pokoju ducha odeszli z tego świata 

do pełni szczęścia, które przygotował nam Twój Syn, Jezus Chrystus. 

I w niebie bądź nam Królową, pełną łaski.