Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Modlitwa do Matki Bożej o wytrwanie w dobru

O Jezu, dzięki Ci stokrotne składam za to,

żeś Krwią Swoją Najświętszą obmył z grzechów duszę moją.

Chcę na przyszłość być Ci zawsze wiernym i więcej nigdy Ciebie nie obrażać.

O Matko moja, Tyś Matką Nieustającej Pomocy,

w Tobie pokładam całą moją nadzieję i tylko od Ciebie

i przez Ciebie oczekuję pomocy potrzebnej mi do zbawienia.

Błogosławię i dzięki składam Bogu,

że mi dał taką ufność do Ciebie,

uważam to za znak mego zbawienia.

Jeżeli w przeszłości upadałem,

to zapewne dlatego,

że nie uciekałem się do Ciebie.

Ufam teraz mocno,

że przez zasługi Pana Jezusa Chrystusa

i Twoje wstawiennictwo otrzymałem przebaczenie moich grzechów.

Mogę jednak na przyszłość Boga obrazić.

Matko bądź mi Opiekunką, broń we wszelkich pokusach do złego

i nie dopuść bym znowu miał upaść i zgrzeszyć.

Wiem, że z Twoją pomocą, wszelkie pokusy zwyciężę.

Tego jedynie się boję,

bym nie zaniedbał na przyszłość uciekania się do Ciebie

i nie utracił przez to Boga.

Dlatego błagam Cię o łaskę,

bym w pokusach szatańskich zawsze uciekał się pod Twoją opiekę,

wzywał Twojej pomocy wołając Maryjo broń mnie,

bo bez Ciebie utracę Boga na wieki.

O Matko Boska Nieustającej Pomocy,

daj mi łaskę wytrwania w dobrym aż do śmierci.

Amen.