Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Chwała Duchowi Świętemu

Chwała Tobie, Panie potężny,

Duchu Pocieszycielu,

szczodry rozdawco wszelkiego dobra.

Tyś równy Ojcu i Synowi.

Tobie chwała i cześć najwyższa.

Ty jesteś światłością i nosicielem światłości.

Tyś jest dobrocią i źródłem wszelkiej dobroci.

Tyś jest duchem, który posyła proroków

i wzbudza apostołów.

Ty dajesz zwycięstwo męczennikom

i moc wyznawcom.

Ty czynisz mądrymi tych, którzy szukają.

Ty kierujesz tymi, którzy błądzą.

Ty pocieszasz smutnych i umacniasz słabych.

Ty opatrujesz poranionych,

podnosisz upadłych i dajesz odwagę lękliwym.

Ty uspokajasz porywczych,

łagodzisz serca twarde,

umacniasz wiernych i zachowujesz wierzących.

Prosimy Cię, Duchu Pocieszycielu,

zstąp do świątyni naszych serc,

jak zstąpiłeś do górnej komnaty

- Świadku świętej Wieczerzy!

Ożyw nas Twoimi dobroczynnymi darami,

rozpal nasze serca ogniem Twojej miłości,

przynieś nam dar mądrości wiecznej,

a Twoja światłość ogromna

niech oczyści nasze serca...

Duchu Święty, przyjdź modlić się w nas!

Przyjdź i módl się z nami!