Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Anioł Pański

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo...


Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo...


A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo...


Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.