Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Modlitwa o wykonanie upodobania Bożego

O Jezu Najsłodszy!

Udziel mi łaski swej, aby Twa łaska ze mną była,

ze mną pracowała i ze mną dotrwała aż do końca.


Daj, abym zawsze chciał i pragnął tego,

co Tobie jest bardziej miłe,

i co Ci się więcej podoba.


Niech Twoja wola będzie moją,

a moja wola niech idzie zawsze za

Twoją i najdoskonalej z nią się zgadza.


Niech moje chcenie i niechcenie będzie

z Twoim jedno. Obym nie mógł chcieć,

lub nie chcieć czego innego, tylko to,

co Ty chcesz, lub czego nie chcesz.


Spraw, abym obumarł wszystkiemu,

co jest z ducha tego świata i żebym

dla Ciebie umiłował to, że mną gardzą

i nie znają mnie na świecie.


Daj, abym ponad wszystkie pragnienia,

jakie bym mógł mieć w stosunku do ziemi,

przenieść umiał pragnienie odpoczywania

w Tobie, pragnienie ukojenia u boku Twojego.


Tyś prawdziwym pokojem serca,

Ty jedynym odpocznieniem, poza Tobą

wszystko jest przykre i niespokojne.


W tym to pokoju, to jest w Tobie,

jedynej, najwyższej i wiecznej

Dobroci zasnę i spocznę. Amen.