Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Duszo Chrystusowa

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie,

Ciało Chrystusowe, zbaw mnie.

Krwi Chrystusowa, napój mnie.

Wodo z boku Chrystusowego obmyj mnie.

Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.

O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.

W ranach swoich ukryj mnie.

Nie dopuść mi oddalać się od Ciebie.

Od nieprzyjaciela złośliwego broń mnie.

W godzinę śmierci wezwij mnie.

I każ mi przyjść do Siebie,

Abym ze Świętymi twymi chwalił Cię.

Na wieki wieków. Amen.