Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Nowenna za dzieci nienarodzone

Dzień pierwszyBóg - Dawca Miłości powołał Cię i powołuje co dzień na nowo

 

Wprowadzenie:

Dla Boga nikt nie jest anonimowy. Do każdego z nas On podchodzi indywidualnie, bezpośrednio, „po imieniu”. On mnie po prostu zna i kocha. Tę miłość Boga mogę odkrywać każdego dnia, wciąż na nowo, nieustannie. Gdy budzimy się rano, jak świeże powietrze, otacza nas Boża łaska, która niezmiennie pozwala odkrywać chrześcijańskie powołanie: jestem kochany i a moje serce chce kochać.

 

Modlitwa:

Przyjmij Bożą miłość i módl się, by każdy, kto jest kochany przez Boga, był kochany przez swych rodziców.

 

Boże Ojcze, Ty stworzyłeś człowieka z miłości, spraw byśmy tą miłością obdarzali się nawzajem, rozlewaj nam w sercach Twoją miłość, Panie.

Chryste, Ty wyrywasz człowieka z krainy śmierci, uzdrów serca zranione brakiem miłości, rozlewaj nam w sercach Twoją miłość, Panie.

Duchu Święty, który przenikasz wszystko, co żyje, spraw, by na świecie zapanowało umiłowanie i ochrona Życia Poczętego, rozlewaj nam w sercach Twoją miłość, Panie.

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Maryjo, Matko Życia, módl się za nami.

Święty Dominiku Savio, módl się za nami.

Święta Joanno Beretta-Molla, módl się za nami.

Święci Młodziankowie, módlcie się za nami.

Bł. Stanisławie Papczyński, módl się za nami.

 

Ojcze Nasz...

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu….

 

Módlmy się:

Boże, Ojcze miłosierdzia, Dawco Życia! Prosimy Cię, spójrz na wszystkie dzieci, które jeszcze się nie narodziły. Otocz je swoją opieką i pozwól im szczęśliwie przyjść na świat. Prosimy Cię szczególnie za te nienarodzone dzieci, które zagrożone są aborcją. Wypowiedz nad nimi Twoje słowa: „żyj, rośnij”, spraw, żeby ich matki lub inni ludzie porzucili decyzję o przerwaniu ich życia. Spraw, aby rodzice z miłością przyjęli swoje dziecko, a w nich Jezusa - Twojego Syna. Boże udziel rodzicom Twego wsparcia w niełatwym dla nich czasie, objaw się im, jako Ten, który wspaniale zaspokaja każdą potrzebę - duchową, fizyczną, psychiczną, materialną. Prosimy Cię o to Boże przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa, przez którego pozwoliłeś narodzić się nam na nowo jako Twoje dzieci, który byłeś, jesteś i przychodzisz nieustannie w każdym nowym życiu. Amen.

 

Ofiaruj teraz lub w ciągu dnia Koronkę do Miłosierdzia Bożego. (Najlepiej to uczynić w godzinie miłosierdzia (godz. 15), a jeśli nie możesz, to znajdź czas w ciągu dnia).