Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Nowenna do św. Franciszka

Dzień pierwszy (25 września)
Modlitwa:

Wszechmogący, wieczny Boże, któryś przez Jednorodzonego Syna Swego światłem Ewangelii dusze nasze oświecił i na drogę życia wprowadził, daj nam, prosimy Cię pokornie, przez zasługi św. Ojca Franciszka, najdoskonalszego naśladowcy i miłośnika Jezusa Chrystusa, abyśmy przygotowując się do uroczystości tegoż Świętego Patriarchy, duchem ewangelicznym głęboko się przejęli, a przez to zasłużyli na wysłuchanie próśb naszych, które pokornie u stóp Twego Majestatu składamy. Amen.

 

Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: „Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie”, błagamy Cię, udziel nam tego męstwa i wielkoduszności, z jaką nasz św. Ojciec Franciszek porzucił życie światowe i wszedł na drogę ewangelicznej doskonałości, abyśmy uznając swoje błędy, z prawdziwą skruchą czynili za nie pokutę i z mężnym  sercem nowe życie rozpoczęli. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.Litania do św. Franciszka