Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (5)


Antyfona:

Bądź pozdrowiona, Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobą; błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

 

K: Maryja została poczęta jako Niepokalana

W: I głowę węża zdeptała stopą dziewiczą

 

Módlmy się:

Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, daj nam, za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Amen.

 

Modlitwa próśb:

Niepokalana Dziewico, gromadzimy się u Twoich stóp, kierowani głęboką czcią. Przyjmij nasz hołd uwielbienia, który Ci składamy jako Matce naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pragniemy Cię sławić, Jak sławił Cię Archanioł Gabriel i jak sławił Cię Kościół na wieki.

 

Pełni ufności przychodzimy do Ciebie również po to, aby w Twoje niepokalane ręce złożyć nasze błagania, wierząc w Twoje przemożne orędownictwo u Boga. Przynosimy Ci nasz codzienny trud, nasze radości i nasze nędze. Wstawiaj się za nami u Boga, bo potrzebujemy Jego światła, potrzebna nam pomoc i miłosierdzie, bo jesteśmy słabi i upadamy; potrzebna nam łaska, abyśmy mogli żyć według Jego przykazań. Pełni wiary i ufności w skuteczność Twojego wstawiennictwa przedstawiamy Ci nasze prośby ...........

 

Boże przyjmij nasze pokorne prośby, które zanosimy do Ciebie przez pośrednictwo Matki Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Pod Twoją Obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.

 

Modlitwa św. Bernarda:

Pomnij, o najmiłosierniejsza Panno Maryjo, iż nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek, co się pod Twoją obronę ucieka, o Twoje wstawienie błaga i żebrze wspomożenia Twojego, miał być od Ciebie opuszczony. Tą wiarą ożywiony, o Panno nad Pannami, do Ciebie biegnę, przed Tobą stawam w mej nędzy i grzesznik ze łzami rzucam się pod nogi Twoje. O Matko Słowa Wcielonego, nie gardź wołaniem moim, ale je usłysz łaskawie i wysłuchaj. Amen.

 

Litania do Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej

 

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

 

O Maryjo bez grzechu poczęta - módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Cała piękna i bez zmazy - módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Świątynio Trójcy Przenajświętszej - módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Jutrzenko jaśniejąca światłem - módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Chwało Kościoła, której Imię jest pełne słodyczy i błogosławieństwa - módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Lilio jaśniejąca wśród ciernia - módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Świeczniku złoty, ozdobiony siedmioma darami - módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Ducha Świętego - módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Ofiaro całopalna Bożej miłości - módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Żywy przybytku Wcielonego Słowa - módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Matko Jezusa, zawsze Dziewico - módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Chwało Kościoła Bożego - módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Zapowiedziana przez proroków - módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Błogosławiona między niewiastami - módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Królowo Aniołów i ludzi - módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Ucieczko grzesznych - módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Podporo słabych - módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Wzorze wszystkich wybranych do chwały wiecznej - módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Powiernico łask bożych - módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Pocieszycielko strapionych - módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Pocieszycielko umierających - módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Opiekunko wszystkich Cię wzywających - módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Matko najłaskawsza dla wszystkich Twoich dzieci - módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

 

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Módlmy się:

Miłosierny Boże, odpuść winy nam, sługom swoim, a ponieważ nasze czyny nie mogą się Tobie podobać, niech nam wyjedna zbawienie Niepokalana Matka Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.