Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy (2)

Modlitwa:

O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj przed Twój święty obraz, by błagać o pomoc Twoją. Nie liczę na moje zasługi, ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierając, dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł: Nieustającą Wspomożycielką? Ciebie więc, o Matko Nieustającej Pomocy, przez bolesna mękę i śmierć Twego Boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego Syna, o Współodkupicielko, błagam najgoręcej, abyś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę, której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję……. (przedstaw Matce Bożej twoje prośby). Ty wiesz, o Matko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus, Odkupiciel nasz, pragnie udzielić nam wszystkich owoców Odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała. Wyjednaj mi przeto, o Najłaskawsza Matko, u Serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie pokornie proszę, a ja z radością wychwalać będę Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen.

 

Wspólne błagania

K. O Maryjo, usłysz błagania nasze!

W. Błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy!

 

Za chorych, abyś ich uzdrowiła, błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy.

Za strapionych, abyś ich pocieszyła, błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy.

Za płaczących, abyś im łzy otarła, błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy.

Za sieroty i opuszczonych, abyś im matką była, błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy.

Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomogła, błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy.

Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła, błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy.

Za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła, błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy.

Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymała, błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy.

Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała, błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy.

O wysłuchanie wszystkich próśb naszych, błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy.

 

Wspólne podziękowania

K. O Maryjo, przyjmij dziękczynienia nasze!

W. Dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy!

 

Za uzdrowienia z choroby, dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy.

Za pocieszonych w strapieniu, dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy.

Za ocalonych z rozpaczy, dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy.

Za podtrzymanych w zwątpieniu, dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy

Za wyzwolonych z mocy grzechu, dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy

Za wysłuchanych w błaganiu, dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy

Za litość nam okazaną, dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy.

Za miłość Twą macierzyńską, dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy

Za dobroć Twą niezrównaną, dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy.

Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone, dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy

 

Wspólne wezwania

O Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, która z taką czułością z tego cudownego obrazu na nas spoglądasz, z dziecięcą ufnością śpieszymy do Twych stóp z naszymi wspólnymi prośbami. Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań, przyjdź nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych. Błagamy Cię o to najusilniej i najgoręcej, pomagaj nam nieustannie.

 

Wielka Matko Boża, pomagaj nam nieustannie.

Pośredniczko nasza u Boga, pomagaj nam nieustannie. 

Matko świętej wytrwałości, pomagaj nam nieustannie. 

Wszechmocy błagająca, pomagaj nam nieustannie. 

Szafarko łask wszelkich, pomagaj nam nieustannie. 

Tronie miłosierdzia Bożego, pomagaj nam nieustannie. 

Poręko naszego zbawienia, pomagaj nam nieustannie. 

Pogromczyni mocy piekielnych, pomagaj nam nieustannie. 

Kotwico naszej nadziei, pomagaj nam nieustannie. 

Umocnienie słabych, pomagaj nam nieustannie. 

Ucieczko uciśnionych, pomagaj nam nieustannie. 

Żywicielko głodnych, pomagaj nam nieustannie. 

Opatrzności ubogich, pomagaj nam nieustannie. 

Cudowna lekarko w chorobach, pomagaj nam nieustannie. 

Ratunku ginących grzeszników, pomagaj nam nieustannie.

Nadziejo zrozpaczonych, pomagaj nam nieustannie. 

Patronko Misji świętych, pomagaj nam nieustannie. 

Wychowawczyni powołań kapłańskich, pomagaj nam nieustannie. 

Strażniczko czystości, pomagaj nam nieustannie. 

Mistrzyni życia duchowego, pomagaj nam nieustannie. 

Opiekunko rodzin, pomagaj nam nieustannie. 

Czuła Matko sierot, pomagaj nam nieustannie. 

Zbawienie umierających, pomagaj nam nieustannie. 

Pani naszych losów, pomagaj nam nieustannie. 

Przewodniczko pewna do nieba, pomagaj nam nieustannie. 

Obrono nasza na sądzie, pomagaj nam nieustannie. 

Wybawicielko z czyśćca, pomagaj nam nieustannie.

 

 

K. Tyś naszą ucieczką, o Pani!

W. Pomocą w ucisku i smutku!

 

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę swoją, Maryję, której przesławny obraz czcią otaczamy, za matkę, nieustannie pomagać nam gotową, dozwól, prosimy, abyśmy ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy wzywając, zasłużyli doznawać skutków Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Pod Twoją obronę...

 

 

Ofiarowanie się Najświętszej Maryi Pannie

O Pani moja, o Matko moja! Cały się Tobie ofiaruję, a na dowód , żem cały Tobie oddany, ofiaruję Ci dzisiaj oczy, usta, serce swoje i całego siebie. Gdy przeto Twoim jestem, o dobra Matko moja, zachowaj mnie i broń mnie jako rzeczy i własności Twojej. Amen

O Pani moja, o Matko moja! Pomnij, żem Twój. Zachowaj mnie i broń mnie jako rzeczy i własności Twojej. Amen.