Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Nowenna do Dzieciątka Jezus (2)

Dzień pierwszy (16 grudnia)
W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

W: Amen.

 

Chwała Ojcu...

 

Niech będzie błogosławiony i pochwalony Bóg Ojciec Wszechmogący, który zesłał Archanioła Gabriela do Najświętszej Maryi Panny, aby Jej zwiastował, iż miała począć Zbawiciela świata. Błogosławione także niech będą uszy Maryi Panny, które słyszały niebieskie zwiastowanie o wybraniu Jej na matkę Syna Bożego.

 

O najniewinniejsza Panno Maryjo! Spraw to, aby nasze uszy były zawsze otwarte na słuchanie głosu Wcielonego Słowa, Jezusa Chrystusa.

 

Ojcze nasz...

Zdrowaś Maryjo...

 

K: Błogosławione łono Maryi Panny, które nosiło Syna Ojca Przedwiecznego.

W: I błogosławione piersi, które karmiły Chrystusa Pana.

 

Pokłon Ci oddaję, Słowo Przedwieczne, przybierające naturę ludzką w łonie przeczystej Maryi Dziewicy. Ty jesteś Bogiem, który wspólnie z Ojcem i Duchem Świętym stworzyłeś świat z niczego i przez cud miłości swojej nie wzgardziłeś mieszkaniem w łonie Dziewicy Maryi, ofiarując się, od pierwszej chwili jako żywa hostia sprawiedliwości Bożej.

 

Módlmy się:

Wszechmogący, wieczny Boże, który się objawiasz maluczkim, daj nam, prosimy, abyśmy święte tajemnice Dzieciątka Jezus, Syna Twego, godnie wychwalali i wstępując w Jego ślady, do Królestwa Bożego zgotowanego maluczkim przyjść mogli. Amen.

 

O Jezu, który pałasz miłością ku mnie, zapal mnie miłością ku Tobie. Najukochańszy Jezu, Synu Boga żywego i przeczystej Panny Maryi, któryś z miłości ku nam, nieograniczoną wielkość Twego Bóstwa w ciele maleńkiej Dzieciny ograniczyć raczył, napełnij nas swoją świętą miłością, abyśmy naśladując Ciebie w prostocie serca i uniżeniu, stawszy się według Twego upodobania maluczkimi, w wierze i pobożności codziennie wzrastali i do cieszenia się z Tobą, najsłodsza Miłości, przypuszczeni byli. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Modlitwa powszechna:

odmawiana w całości, lub tylko poszczególne wezwania na każdy dzień Nowenny

 

Przy żłóbku Bożej Dzieciny módlmy się za dzieci:

Módlmy się za wszystkie dzieci świata, aby przychodząc na tę ziemię, znajdowały miłujące serca ojca i matki, i bezpieczne gniazdo rodzinne. Ciebie prosimy - wysłuchaj nas, Panie.

 

Módlmy się za dzieci, które przez wojnę, złość i niesprawiedliwość ludzką, znoszą głód i poniewierkę, aby i one zaznały radosnego dzieciństwa. Ciebie prosimy - wysłuchaj nas, Panie.

 

Módlmy się za dzieci, które się rodzą chore, kalekie lub upośledzone, aby otoczyła je ludzka opieka jako wyraz ojcowskiej dobroci Boga. Ciebie prosimy - wysłuchaj nas, Panie.

 

Módlmy się za dzieci niechciane i niekochane, aby odczuły, że Bóg, Ojciec niebieski, kocha je szczególną miłością. Ciebie prosimy - wysłuchaj nas, Panie.

 

Módlmy się za dzieci wychowywane bez Boga, aby i one mogły poznać Jezusa Chrystusa. Ciebie prosimy - wysłuchaj nas, Panie.

 

Módlmy się za dzieci szczęśliwe i kochane, aby umiały dzielić się swym szczęściem z innymi dziećmi. Ciebie prosimy - wysłuchaj nas, Panie.

 

Módlmy się:

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, prosimy Cię, niech miłość Twoja czuwa nad wszystkimi dziećmi świata, aby szczęśliwie rosły w łasce i mądrości. Przez Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który stał się dzieckiem dla naszego zbawienia. Amen.