Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Litania do św. Michała Archanioła (1)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, Królowo Aniołów, módl się za nam.

 

Święty Michale Archaniele, módl się za nam.

Święty Michale książę przesławny, módl się za nam.

Święty Michale dzielny w walce, módl się za nam.

Święty Michale pogromco szatana, módl się za nam.

Święty Michale postrachu złych duchów, módl się za nam.

Święty Michale wodzu wojska niebieskiego, módl się za nam.

Święty Michale zwiastunie Bożej chwały, módl się za nam.

Święty Michale radości Aniołów, módl się za nam.

Święty Michale zaszczycie nieba, módl się za nam.

Święty Michale przedstawiający Najwyższemu prośby nasze, módl się za nam.

Święty Michale obrońco dusz sprawiedliwych, módl się za nam.

Święty Michale wysłanniku Boga, módl się za nam.

Święty Michale całkowicie oddany swemu Stwórcy i Panu, módl się za nam.

Święty Michale przewodniku nasz w modlitwie, módl się za nam.

Święty Michale nasza tarczo w pokusach, módl się za nam.

Święty Michale warownio Ludu Bożego, módl się za nam.

Święty Michale stróżu i patronie Kościoła, módl się za nam.

Święty Michale wodzu Mistycznego Ciała Chrystusa, módl się za nam.

Święty Michale dobroczyńco sławiących Cię narodów, módl się za nam.

Święty Michale chorąży zbawienia Święty Michale Aniele pokoju, módl się za nam.

Święty Michale prowadzący dusze do wiecznej światłości, módl się za nam.

Święty Michale zwierzchniku w niebie, módl się za nam.

Święty Michale wodzu całego stworzenia, módl się za nam.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K. Módl się za nami święty Michale Archaniele.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się:

Wszechmogący wieczny Boże, który ustanowiłeś świętego Michała Archanioła obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.