Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Litania do św. Marii Magdaleny

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Mario Magdaleno, módl się za nami.

Rodząca sie na nowo dla łaski, módl się za nami.

Porzucająca wszystko dla swego Nauczyciela, módl się za nami.

Olśniona miłosierdziem Jezusa, módl się za nami.

Zachwycona nauką Mistrza, módl się za nami.

Namaszczająca Jezusa miłością, módl się za nami.

Stojąca pod Krzyżem, módl się za nami.

Wspierająca Matkę Bolesną, módl się za nami.

Umacniająca wątpiących, módl się za nami.

Witająca Zmartwychwstałego, módl się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Módlmy się:

Miłosierny Boże, który przez życie św. Marii Magdaleny ukazałeś nam wzór drogi nawrócenia, miłości i pokuty spraw abyśmy za Jej wstawiennictwem umieli rodzić się do życia w Chrystusie i opłakując dawne winy doskonalić się w miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.