Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Litania do św. Marcina

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

 

Święty Marcinie, uczniu Chrystusa, módl się za nami.

Święty Marcinie, który podzieliłeś się swym płaszczem, módl się za nami.

Święty Marcinie, świadku miłości Boga i bliźniego, módl się za nami.

Święty Marcinie, otwarty na łaski Ducha Świętego, módl się za nami.

Święty Marcinie, przykładzie doskonałości ewangelicznej, módl się za nami.

Święty Marcinie, pokorny w wierze, módl się za nami.

Święty Marcinie, ojcze zakonników, módl się za nami.

Święty Marcinie, wzorze życia kapłańskiego, módl się za nami.

Święty Marcinie, przykładzie do naśladowania dla rzymskich żołnierzy i dla wszystkich tych, którzy pragną służyć swym braciom, módl się za nami.

Święty Marcinie, założycielu Kościoła w Tours, módl się za nami.

Święty Marcinie, dobry pasterzu na podobieństwo Chrystusa, módl się za nami.

Święty Marcinie, ewangelizatorze ludów, módl się za nami.

Święty Marcinie, odważny obrońco Kościoła, módl się za nami.

Święty Marcinie, sługo chwały Bożej, módl się za nami.

Święty Marcinie, blasku ludu umiłowanego, módl się za nami.

Święty Marcinie, który poświęcałeś całe noce na modlitwę, módl się za nami.

Święty Marcinie, który modliłeś się o zbawienie wszystkich ludzi, módl się za nami.

Święty Marcinie, obdarzający wszystkich przyjaźnią braterską i wymagającą, módl się za nami.

Święty Marcinie, którego mądrość oświecała pogan, módl się za nami.

Święty Marcinie, który swoją roztropnością ochraniałeś bliźnich, módl się za nami.

Święty Marcinie, którego siła wewnętrzna dodawała odwagi i nadziei innym, módl się za nami.

Święty Marcinie, którego czystość zwyciężała szatana, módl się za nami.

Święty Marcinie, którego współczucie dodawało otuchy sercom ubogich, módl się za nami.

Święty Marcinie, którego miłosierdzie jednało grzeszników z Bogiem, módl się za nami.

Święty Marcinie, łagodny i pokornego serca na wzór Chrystusa, módl się za nami.

Święty Marcinie, miłowany przez ubogich, módl się za nami.

Święty Marcinie, pocieszycielu strapionych, módl się za nami.

Święty Marcinie, przez którego Chrystus dokonywał cudów, módl się za nami.

Święty Marcinie, przez którego Chrystus uzdrawiał chorych, módl się za nami.

Święty Marcinie, przez którego Chrystus wyganiał złe duchy, módl się za nami.

Święty Marcinie, który swym świętym życiem ukazywałeś nam piękno Bożej miłości, módl się za nami.

Święty Marcinie, który przez głoszenie tajemnicy Krzyża, pozwoliłeś odkryć żywym i umarłym siłę zmartwychwstania, módl się za nami.

Święty Marcinie, dokonujący cudów w imię Boże, módl się za nami.