Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Litania do św. Klary

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.

Święta Panno nad pannami, módl się za nami.

Święta Matko Klaro, módl się za nami.

Przez Boga objawiona światu przed narodzeniem, módl się za nami.

Przez Chrystusa nazwana światłem świata, módl się za nami.

W młodości wybrana na służbę Bogu, módl się za nami.

Porzucająca świat dla Chrystusa, módl się za nami.

Klejnocie Jezusa i Maryi, módl się za nami.

Miłująca Chrystusa Cierpiącego, módl się za nami.

Wielbicielko Przenajświętszego Sakramentu, módl się za nami.

Uczczona obecnością Jezusa i Maryi, módl się za nami.

Matko wielu dziewic zakonnych, módl się za nami.

Wraz z siostrami przyjęta przez Jezusa pod opiekę, módl się za nami.

Otrzymująca błogosławieństwo Ojca Świętego, módl się za nami.

Niewzruszona w wierze, módl się za nami.

Ugruntowana w nadziei, módl się za nami.

Płonąca miłością seraficzną, módl się za nami.

Lilio anielskiej czystości, módl się za nami.

Zwyciężająca pokusy ciała, módl się za nami.

Gardząca bogactwami i marnością światową, módl się za nami.

Miłująca najwyższe ubóstwo, módl się za nami.

Perło posłuszeństwa, módl się za nami.

Wzorze głębokiej pokory, módl się za nami.

Zwierciadło zakonnej doskonałości, módl się za nami.

Promieniejąca na świat swoją świętością, módl się za nami.

Zaszczycona darem proroctwa, módl się za nami.

Sławna cudami, módl się za nami.

Odważna pogromicielko złych duchów, módl się za nami.

Najukochańsza córko świętego Ojca Franciszka, módl się za nami.

Gorliwa naśladowczyni Biedaczyny z Asyżu, módl się za nami.

Ukochana Siostro Braci Mniejszych, módl się za nami.

Ozdobo Zakonu Serafickiego, módl się za nami.

Uczestniczko niebieskiej chwały, módl się za nami.

Orędowniczko nasza przed Bogiem, módl się za nami..

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K. Módl się za nami, święta Klaro.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.