Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Litania do św. Kamila

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.

Święta Panno nad Pannami, módl się za nami.

Święty Kamilu, módl się za nami.

Ojcze ubogich i sierot, módl się za nami.

Patronie chorych i szpitali, módl się za nami.

Pocieszycielu strapionych, módl się za nami.

Świecący przykładzie prawdziwej miłości bliźniego, módl się za nami.

Gorliwy pracowniku dla zbawienia dusz nieśmiertelnych, módl się za nami.

Ozdobo Kościoła Katolickiego, módl się za nami.

Kapłanie według serca Bożego, módl się za nami.

Wielki pokutniku zbłądzeń twojej młodości, módl się za nami.

Serafinie świętej miłości, módl się za nami.

Czcicielu krzyża świętego, módl się za nami.

Wielki dobrodzieju ludzkości, módl się za nami.

Jasno świecąca gwiazdo świętości, módl się za nami.

Wierny sługo Najświętszej Panny Maryi, módl się za nami.

Wielki czcicielu pięciu ran świętych, módl się za nami.

Dobrotliwy nasz pośredniku u tronu Bożego, módl się za nami.

We wszystkich potrzebach naszych, módl się za nami.

W cierpieniach i dolegliwościach, módl się za nami.

W pokusach i walkach życia, módl się za nami.

We wszystkich utrapieniach naszych, módl się za nami.

W godzinie śmierci naszej, módl się za nami.

Który miałeś pałające żądanie umrzeć w służbie chorych, módl się za nami.

Który żarliwej modlitwie się oddawałeś, módl się za nami.

Który w cierpieniach i doświadczeniach Bogu się wiernie poddawałeś, módl się za nami.

Który prawdziwie apostolskie życie prowadziłeś, módl się za nami.

Który błogosławioną śmiercią żywot zakończyłeś, módl się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K. Módl się za nami św. Kamilu.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.