Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Litania do św. Judy Tadeusza

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Św. Boża Rodzicielko, módl się za nami.

Królowo Apostołów, módl się za nami.

Św. Judo Tadeuszu, módl się za nami.

Św. Judo, chwalebny Apostole, módl się za nami.

Św. Judo, gorliwy wyznawco, módl się za nami.

Św. Judo, prawdziwy przyjacielu Chrystusa, módl się za nami.

Św. Judo, wierny sługo Boży, módl się za nami.

Św. Judo, na opowiadanie Ewangelii powołany, módl się za nami.

Św. Judo, niezmordowany głosicielu słowa Bożego, módl się za nami.

Św. Judo, miłość Bożą w duszach ludzkich rozniecający, módl się za nami.

Św. Judo, w obronie wiary św. śmiało występujący, módl się za nami.

Św. Judo, przykładem życia chrześcijańskiego będący, módl się za nami.

Św. Judo, prześladowanie dla wiary św. cierpiący, módl się za nami.

Św. Judo, krwią swoją wiarę św. stwierdzający, módl się za nami.

Św. Judo, szczególny Patronie w sprawach trudnych i beznadziejnych, módl się za nami.

Św. Judo, Orędowniku możny, módl się za nami.

Abyśmy z grzechów naszych powstali, módl się za nami.

Abyśmy szczerze pokutowali, módl się za nami.

Abyśmy w służbie Bożej gorliwymi byli, módl się za nami.

Abyśmy w cnocie postępowali, módl się za nami.

Abyśmy w jedności i zgodzie żyli, módl się za nami.

Abyśmy w wierze niezachwianie trwali, módl się za nami.

Abyśmy nigdy zwątpieniu nie ulegli, módl się za nami.

Abyśmy nigdy w rozpacz nic wpadli, módl się za nami.

Abyśmy błądzących na drogę prawdziwą sprowadzali, módl się za nami.

Abyśmy sami od jedności Kościoła Katolickiego nie odstąpili, módl się za nami.

Abyśmy od wszelkich niebezpieczeństw duchowych uwolnieni byli, módl się za nami.

Abyśmy po przejściu życia doczesnego z Tobą się połączyli, módl się za nami.

.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

 

Módlmy się:

Boże, któryś nas przez św. Judę Apostoła do poznania Imienia Swego doprowadzić raczył, spraw, prosimy Cię, abyśmy, oddając Mu należną cześć, coraz bardziej postępowali w cnocie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.