Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Litania do św. Jana Nepomucena

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.

Święta Panno nad pannami, módl się za nami.

Święty Janie, Nepomucenie, módl się za nami.

Święty Janie, łzami i prośbami rodziców w starości od Najśw. Panny wyproszony, módl się za nami.

Święty Janie, niebieską światłością przy narodzeniu Twoim uczczony, módl się za nami.

Święty Janie, bogobojnych rodziców jedyna pociecho i wesele, módl się za nami.

Święty Janie, gorliwy sługo ołtarza Pańskiego, módl się za nami.

Święty Janie, męża apostolskiego wzorze, módl się za nami.

Święty Janie, jasna pochodnio Kościoła Pańskiego, módl się za nami.

Święty Janie, czyste zwierciadło spowiedników, módl się za nami.

Święty Janie, jałmużniku szczodrobliwy, módl się za nami.

Święty Janie, jeszcze w kolebce Najśw. Panny oblubieńcze, módl się za nami.

Święty Janie, krasomówco najświetniejszy, módl się za nami.

Święty Janie, kaznodziejo najżarliwszy, módl się za nami.

Święty Janie, pilny pasterzu dusz Krwią Jezusową odkupionych, módl się za nami.

Święty Janie, pobudko grzeszników do pokuty, módl się za nami.

Święty Janie, prawdziwy wzorze świątobliwości, módl się za nami.

Święty Janie, naczynie nie zmazanej piękności, módl się za nami.

Święty Janie, duchem prorockim napełniony, módl się za nami.

Święty Janie, sekretu Spowiedzi świętej stróżu nie przełamany, módl się za nami.

Święty Janie, milczenia Sakramentalnego większy niż życia własnego miłośniku, módl się za nami.

Święty Janie, stateczności kapłańskiej diamencie nie skruszony, módl się za nami.

Święty Janie, niewinności panieńskiej u złośliwego świata trwały obrońco, módl się za nami.

Święty Janie, w niebezpieczeństwach sławy i honoru Opiekunie, módl się za nami.

Święty Janie, nowy w cudach Boskich doznań Patronie, módl się za nami.

Święty Janie, w dłoniach szlachetnych nieoszacowany klejnocie, módl się za nami.

Święty Janie, nasz wielki Patronie, módl się za nami.

Święty Janie, nasz możny przyczyńco u Boga, módl się za nami..

 

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.

 

Od wszego złego, wybaw nas Panie.

Od grzechu każdego, wybaw nas Panie.

Od wszelkiego zgorszenia, wybaw nas Panie.

Od wszelkiego złego zrozumienia, wybaw nas Panie.

Od niesławy świata, wybaw nas Panie.

Od śmierci wiecznej, wybaw nas Panie.

Od świętokradzkiej spowiedzi, wybaw nas Panie.

Od niebezpieczeństwa ciała i duszy, wybaw nas Panie.

Od ucisku sumienia, wybaw nas Panie.

Od odwlekania pokuty świętej, wybaw nas Panie.

Od wszelkiego kłamstwa i fałszu, wybaw nas Panie.

Od fałszywych braci i zdradliwych przyjaciół, wybaw nas Panie.

Od przewrotnego towarzystwa, wybaw nas Panie.

Od wyjawienia sekretów, wybaw nas Panie.

Od zaniedbania powinności, wybaw nas Panie.

Przez zelżywe na śmierć krzyżową skazanie, wybaw nas Panie.

Przez haniebne z łotrami porównanie, wybaw nas Panie.

Przez pośmiewisko od faryzeuszów zadane, wybaw nas Panie.

Przez gorzką śmierć Twoją, wybaw nas Panie.

Przez przyczyny i zasługi świętego Jana Nepomucena, wybaw nas Panie.

W dzień sądu Twego, wybaw nas Panie.

 

My, grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Abyś nas do prawdziwej pokuty przyprowadzić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Abyś nam grzechów odpuszczenie dać raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Abyś cześć świętego Jana Nepomucena pomnażać raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Abyś przez pamięć wszystkich jego zasług nam łatwe i łaskawe ucho dać raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

 

K. Módl się za nami, święty Janie Nepomucenie.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,

W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.