Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Litania do św. Franciszka (II)

Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami.

Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.

 

Jezu, za trzydzieści srebrników sprzedany, módl się nad nami.

Święta Maryjo, Królowo Zakonu Serafickiego, módl się nad nami.

Święty Józefie, Patronie życia ukrytego, módl się nad nami.

Święty Franciszku, Ojcze Seraficki, módl się nad nami.

Posłany Kościołowi do odnowy życia chrześcijańskiego, módl się nad nami.

Mały w oczach własnych, a do wielkich rzeczy przeznaczony, módl się nad nami.

Opuszczający wszystko, aby pozyskać Chrystusa, módl się nad nami.

Święty Franciszku, pogrążony w kontemplacji tajemnic Zbawiciela, módl się nad nami.

Seraficzną miłością w Bogu rozmiłowany, módl się nad nami.

Do głębi przejęty duchem Chrystusa, módl się nad nami.

Odnowę życia opierający na Ewangelii świętej, módl się nad nami.

Święty Franciszku, spotykający Chrystusa w każdym człowieku, módl się nad nami.

Wzywający wszystkich do życia wiarą i miłością, módl się nad nami.

Pragnący męczeństwa dla wzrostu Królestwa Bożego, módl się nad nami.

Podejmujący dalekie podróże dla ratowania zabłąkanych, módl się nad nami.

Święty Franciszku, głoszący światu pokój i dobro, módl się nad nami.

Apostołujący przykładem życia więcej niż słowem, módl się nad nami.

Zdobywający serca prostotą i mocą Ewangelii, módl się nad nami.

We wszystkich stworzeniach widzący moc i dobroć Boga, módl się nad nami.

Święty Franciszku, rozmiłowany w pokorze i ubóstwie Chrystusa, módl się nad nami.

W każdym ucisku opływający w duchową radość, módl się nad nami.

W ciele swoim noszący znamiona Męki Zbawiciela, módl się nad nami.

Chlubiący się tylko z krzyża Jezusa Chrystusa, módl się nad nami.

Święty Franciszku, wyniszczony gorliwością o chwałę Bożą, módl się nad nami.

Żyjący wiecznie w pamięci wdzięcznych pokoleń, módl się nad nami.

Niezliczonych synów i córek chwalebny Ojcze, módl się nad nami.

Święty Franciszku, możny orędowniku przed Bogiem. módl się nad nami.

 

Abyśmy należycie cenili łaskę powołania do życia ewangelicznego, uproś nam u Boga

Abyśmy sumiennie wypełniali obowiązki swego stanu, uproś nam u Boga

Abyśmy nigdy nie ustawali w miłowaniu Chrystusa Ukrzyżowanego, uproś nam u Boga

Abyśmy bliźnich pociągali do Boga słowem, przykładem i modlitwą, uproś nam u Boga

Abyśmy do końca wytrwali w radosnej służbie Bogu i bliźnim jako wolne dzieci Boże, uproś nam u Boga

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K. Błogosławieni ubodzy w duchu.

W. Albowiem do nich należy Królestwo niebieskie.