Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Litania do św. Feliksa z Kantalicjo

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Panno nad pannami, módl się za nami.

Święty Ojcze Franciszku, módl się za nami.

Święty Feliksie, Duchowny synu św. Franciszka, módl się za nami.

Święty Feliksie, Z pobożnych rodziców zrodzony, módl się za nami.

Święty Feliksie, Niebieską mądrością napełniony, módl się za nami.

Święty Feliksie, Anielską pomocą posilony, módl się za nami.

Święty Feliksie, Do zakonu świętego Franciszka wezwany, módl się za nami.

Święty Feliksie, Miłośniku czystości, módl się za nami.

Święty Feliksie, Naśladowco najściślejszego ubóstwa, módl się za nami.

Święty Feliksie, Zwierciadło posłuszeństwa, módl się za nami.

Święty Feliksie, Wzorze wstrzemięźliwości, módl się za nami.

Święty Feliksie, Różo cierpliwości, módl się za nami.

Święty Feliksie, Uzdrowienie chorych, módl się za nami.

Święty Feliksie, Pocieszycielu strapionych, módl się za nami.

Święty Feliksie, Proroku przyszłych rzeczy, módl się za nami.

Święty Feliksie, Wzgardzicielu świata, módl się za nami.

Święty Feliksie, Skarbnico cnót świętych, módl się za nami.

Święty Feliksie, Wyznawco Imienia Jezusowego, módl się za nami.

Święty Feliksie, Postrachu szataństwa, módl się za nami.

Święty Feliksie, Uwolnienie opętanych, módl się za nami.

Święty Feliksie, Wskrzesicielu umarłych, módl się za nami.

Święty Feliksie, Ustawiczny sprawco cudów, módl się za nami.

Święty Feliksie, Przez żywą wiarę twoją, módl się za nami.

Święty Feliksie Przez namaszczenie z trumny twojej olejkiem płynącym przywrócicielu zdrowia, módl się za nami.

Święty Feliksie Osobliwy patronie pożądanej szczęśliwości, módl się za nami.

Święty Feliksie Wspomożycielu i Obronicielu nasz, módl się za nami.

Święty Feliksie Opiekunie chorych i konających, módl się za nami.

Święty Feliksie, Stroskanych matek pociecho, módl się za nami.

 

Bądź nam miłościw, przepuść nam Panie.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie.

Bądź nam miłościw, wybaw nas Panie.

Od gniewu Twego, wybaw nas Panie.

Od sideł szatańskich, wybaw nas Panie.

Od ciężkiej choroby i wszelkiej słabości, wybaw nas Panie.

Od nagłej śmierci i wiecznego potępienia, wybaw nas Panie.

Przez zasługi świętego Feliksa, wybaw nas Panie.

W dzień sądu Twego, wybaw nas Panie.

My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Abyś nam grzechy odpuścić raczył, wysłuchaj nas Panie.

Abyś karanie od nas oddalić raczył, wysłuchaj nas Panie.

Abyś nas do prawdziwej pokuty przyprowadzić raczył, wysłuchaj nas Panie.

Abyś Boskiej miłości ogień w nas rozżarzyć raczył, wysłuchaj nas Panie.

Abyś zasług i przyczyn św. Feliksa nas uczestnikami uczynić raczył wysłuchaj nas Panie.,

Abyś wszystkim czcicielom św. Feliksa miłościwym być raczył, wysłuchaj nas Panie.

Abyś nas wysłuchać raczył, prosimy Cię, wysłuchaj nas Panie.

Synu Boży, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Módlmy się:

Boże, któryś błogosławionemu Feliksowi, wyznawcy Twojemu, ewangeliczną prostotą i życia niewinnością w kościele Twoim jaśnieć dozwolił, spraw, abyśmy przykładami i prośbami Jego nauczeni i wspomożeni, do Jezusa Chrystusa, którego On na ziemi, w duchu, na rękach swych piastował, szczęśliwie przyjść mogli. Przez tegoż Chrystusa który z Tobą żyje i króluje na wieki. Amen.