Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Litania do św. Expedyta Męczennika

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Św. Maryjo, Królowo Męczenników, módl się za nami.

Św. Expedycie, niezłomny szermierzu wiary, módl się za nami.

Św. Expedycie, wierny aż do zgonu, módl się za nami.

Św. Expedycie, który straciłeś wszystko dla pozyskania Jezusa, módl się za nami.

Św. Expedycie, chłostany rózgami, módl się za nami.

Św. Expedycie, chwalebnie ginący pod mieczem, módl się za nami.

Św. Expedycie, odbierający od Boga koronę sprawiedliwości i miłości, módl się za nami.

Św. Expedycie, Patronie młodzieży, módl się za nami.

Św. Expedycie, Wzorze żołnierzy módl się za nami.

Św. Expedycie, Opiekunie podróżnych, módl się za nami.

Św. Expedycie, Orędowniku grzeszników, módl się za nami.

Św. Expedycie, Lekarzu przywracający zdrowie módl się za nami.

Św. Expedycie, Pośredniku zwaśnionych, módl się za nami.

Św. Expedycie, Pomocniku w naglących sprawach, nauczający nas jak mamy „dziś" pracować na zbawienie, a nie odkładać do jutra, módl się za nami.

Św. Expedycie, Opiekunie nasz w godzinie śmierci, módl się za nami.

Św. Expedycie, Najwierniejsze oparcie tych, którzy Tobie ufają, módl się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K. Módl się za nami, św. Expedycie.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się:

Łaskawy i Wszechmogący Boże, wieczna słodyczy Ciebie kochających, dzielna tarczo nadzieję w Tobie pokładających, proszę Cię przez zasługi i przyczynę Świętego Expedyta, Męczennika Twego, nie gardź naszymi prośbami, ale racz je łaskawie wysłuchać ku chwale Twojej i pożytkowi dusz naszych. Amen.