Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Litania do św. Doroty

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Św. Doroto, módl się za nami.

Św. Doroto, Dziewico i Męczennico, módl się za nami.

Św. Doroto, wierna służebnico Boga żywego, módl się za nami.

Św. Doroto, gorliwa pomnożycielko chwały Bożej, módl się za nami.

Św. Doroto, uwielbiająca Pana nieba i ziemi, módl się za nami.

Św. Doroto, ukazująca moc i dobroć Boga, módl się za nami.

Św. Doroto, z Bogiem na modlitwie zjednoczona, módl się za nami.

Św. Doroto, miłująca Chrystusa ponad wszystko, módl się za nami.

Św. Doroto, nazywająca Chrystusa swoim Oblubieńcem, módl się za nami.

Św. Doroto, składająca krwawe świadectwo swej miłości do Chrystusa, módl się za nami.

Św. Doroto, umacniana przez Ducha Świętego w ciężkich doświadczeniach, módl się za nami.

Św. Doroto, doświadczana przez potwarze i tortury, módl się za nami.

Św. Doroto, mężnie znosząca złość oprawców, módl się za nami.

Św. Doroto, doprowadzająca błądzące siostry do Pana, módl się za nami.

Św. Doroto, oddająca swoje życie w ręce Chrystusa, módl się za nami.

Św. Doroto, ciesząca się w Niebie celem swoich tęsknot, módl się za nami.

Św. Doroto, ozdobo Kościoła świętego, módl się za nami.

Św. Doroto, chwało bohaterów chrześcijańskich, módl się za nami.

Św. Doroto, odważnie wyznająca wiarę świętą, módl się za nami.

Św. Doroto, przykładzie mocnej nadziei, módl się za nami.

Św. Doroto, wzorze doskonałej miłości, odrzucającej strach przed śmiercią, módl się za nami.

Św. Doroto, jaśniejąca cnotami chrześcijańskimi, módl się za nami.

Św. Doroto, podziwu godny wzorze stałości, módl się za nami.

Św. Doroto, jaśniejąca mądrością i wiernością prawdzie, módl się za nami.

Św. Doroto, zbudowanie dla chrześcijan, módl się za nami.

Św. Doroto, potężna orędowniczko u Boga, módl się za nami.

Św. Doroto, szczególna wspomożycielko proszących, módl się za nami.

Św. Doroto, nadziejo do Ciebie się uciekających, módl się za nami.

Św. Doroto, błądzących prowadząca do Boga, módl się za nami.

Św. Doroto, wypraszająca grzesznikom łaskę pokuty, módl się za nami.

Św. Doroto, patronko cierpiących, módl się za nami.

Św. Doroto, patronko błogosławionej śmierci, módl się za nami.

Św. Doroto, prowadząca do życia wiarą i miłością, módl się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K. Módl się za nami św. Doroto.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się:

Panie, św. Dorota dziewica i męczennica niech nam wybłaga miłosierdzie Twoje, ona bowiem miła Tobie była tak dla zasług czystości jak i w męczeństwie, którym wyznawała Twoją moc. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.