Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Litania do św. Bartłomieja

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Św. Maryjo, módl się za nami.

Królowo Apostołów, módl się za nami.

Królowo Męczenników, módl się za nami.

 

Św. Bartłomieju Apostole, módl się za nami.

Św. Bartłomieju, otwarty na głos prawdy, módl się za nami.

Św. Bartłomieju, prawdziwy Izraelito, módl się za nami.

Św. Bartłomieju, wyznający Bóstwo Syna Bożego, módl się za nami.

Św. Bartłomieju, powołany na ucznia przez Jezusa, módl się za nami.

Św. Bartłomieju, wybrany apostołem, módl się za nami.

Św. Bartłomieju, uczestniku cudownego połowu ryb, módl się za nami.

Św. Bartłomieju, pełen wiary i pobożności, módl się za nami.

Św. Bartłomieju, nieustannie zjednoczony z Bogiem, módl się za nami.

Św. Bartłomieju, przepojony miłością Boga i bliźniego, módl się za nami.

Św. Bartłomieju, wzorze gorliwości apostolskiej, módl się za nami.

Św. Bartłomieju, głosicielu Dobrej Nowiny, módl się za nami.

Św. Bartłomieju, Apostole różnych ludów, módl się za nami.

Św. Bartłomieju, kolumno Kościoła świętego, módl się za nami.

Św. Bartłomieju, prześladowany dla Ewangelii, módl się za nami.

Św. Bartłomieju, męczenniku za wiarę Chrystusową, módl się za nami.

Św. Bartłomieju, krzyżowany na wzór Chrystusa, módl się za nami.

Św. Bartłomieju, wierny Chrystusowi aż do śmierci, módl się za nami.

Św. Bartłomieju, patronie różnych zawodów, módl się za nami.

Św. Bartłomieju, opiekunie podróżnych, módl się za nami.

Św. Bartłomieju, orędowniku nasz przed Bogiem, módl się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K. Módl się za nami św. Bartłomieju.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się:

Wszechmogący Boże, utwierdź w nas szczerą wiarę, która łączyła świętego Bartłomieja z Twoim Synem, i spraw za jego wstawiennictwem, aby Twój Kościół stał się dla wszystkich narodów sakramentem zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen