Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Litania do św. Augustyna

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.

Święty Ojcze Augustynie, ubłagaj nam Serce Boskie, módl się za nami.

Synu pobożnych łez świętej Moniki, módl się za nami.

Ojcze i założycielu zakonu pustelników, módl się za nami.

Wybrane światło Doktorów, módl się za nami.

Gorliwie studiujący Pismo święte, módl się za nami.

Nauczycielu teologów, módl się za nami.

Wzorze apostolskiego życia, módl się za nami.

Sławny głosicielu słowa Boskiego, módl się za nami.

Obrońco wiary, módl się za nami.

Zraniony miłością Chrystusową, módl się za nami.

Biskupie wielkiej pokory i litości, módl się za nami.

Światło rozpraszające ciemności błędów, módl się za nami.

Źródło boskiej wymowy, módl się za nami.

Ojcze wielu zakonów żyjących pod Twoją regułą, módl się za nami.

Łaskawy obrońco uciekających się do Ciebie, módl się za nami.

Pociecho ubogich i utrapionych, módl się za nami.

Przez przedziwne Twoje nawrócenie, módl się za nami.

Przez miłość, którą pałałeś w obronie wiary, módl się za nami.

Przez Twoje prace, którymi wspierałeś Kościół, módl się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Módlmy się:

Boże, pocieszycielu zasmuconych, Ty miłosiernie przyjąłeś matczyne łzy świętej Moniki i udzieliłeś łaski nawrócenia jej synowi Augustynowi, daj nam za wstawiennictwem ich obojga opłakiwać nasze grzechy i znaleźć Twoje przebaczenie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen