Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Litania do św. Andrzeja Boboli

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Św. Andrzeju Bobolo, módl się za nami.

Św. Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza, módl się za nami.

Św. Andrzeju, pobożny czcicielu niepokalanie poczętej Maryi Panny, módl się za nami.

Św. Andrzeju, prawdziwy synu świętego Ignacego, módl się za nami.

Św. Andrzeju, Ducha Bożego pełny, módl się za nami.

Św. Andrzeju, miłością Boga i bliźnich pałający, módl się za nami.

Św. Andrzeju, w cichości i pokorze Bogu oddany, módl się za nami.

Św. Andrzeju, z Bogiem przez nieustanną modlitwę złączony, módl się za nami.

Św. Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej, módl się za nami.

Św. Andrzeju, apostole Polesia, módl się za nami.

Św. Andrzeju, naczynie wybrane przez Boga ku nawróceniu odszczepieńców, módl się za nami.

Św. Andrzeju, nauczycielu dziatek i prostaczków, módl się za nami.

Św. Andrzeju, groźbami i katuszami w wierze niezachwiany, módl się za nami.

Św. Andrzeju, wśród mąk najokropniejszych cierpliwy, módl się za nami.

Św. Andrzeju, krwawa ofiaro za jedność wiary, módl się za nami.

Św. Andrzeju, palmą męczeństwa i apostolską koroną zdobny, módl się za nami.

Św. Andrzeju, po zgonie nieskazitelnością ciała uwielbiony, módl się za nami.

Św. Andrzeju, wielkimi cudami przez Boga wsławiony, módl się za nami.

Św. Andrzeju, chlubo narodu naszego, módl się za nami.

Św. Andrzeju, ozdobo Towarzystwa Jezusowego, módl się za nami.

Św. Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski, módl się za nami.

Św. Andrzeju, wielki Patronie odrodzonej Ojczyzny, módl się za nami..

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K. Módl się za nami święty Andrzeju.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.