Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Litania do św. Alojzego Gonzagi

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, Opiekunko świętego Alojzego, módl się za nami.

Święty Alojzy, ukochany Synu Maryi, módl się za nami.

Św. Alojzy, wierny sługo Ojca Przedwiecznego, módl się za nami.

Św. Alojzy, świątynio Ducha Świętego, módl się za nami.

Św. Alojzy, wierny naśladowco Jezusa, módl się za nami.

Św. Alojzy, gorący miłośniku Ukrzyżowanego, módl się za nami.

Św. Alojzy, gorliwy czcicielu Najświętszego Sakramentu, módl się za nami.

Św. Alojzy, miłością ku Najświętszemu Sercu Jezusa zawsze gorejący, módl się za nami.

Św. Alojzy, wspaniałomyślny wzgardzicielu świata, módl się za nami.

Św. Alojzy, piękny przykładzie doskonałości, módl się za nami.

Św. Alojzy, wzorze pokory, módl się za nami.

Św. Alojzy, miłośniku ubóstwa, módl się za nami.

Św. Alojzy, lilio czystości, módl się za nami.

Św. Alojzy, aniele w ciele ludzkim, módl się za nami.

Św. Alojzy, pokutniku niewinny, módl się za nami.

Św. Alojzy, wzorze umartwienia, módl się za nami.

Św. Alojzy, ozdobo skromności, módl się za nami.

Św. Alojzy, ofiaro miłości bliźniego, módl się za nami.

Św. Alojzy, wzorze prawdziwej pokuty, módl się za nami.

Św. Alojzy, kwiecie anielskiej czystości, módl się za nami.

Św. Alojzy, patronie i wzorze chrześcijańskiej młodzieży, módl się za nami.

Św. Alojzy, opiekunie uczących się, módl się za nami.

Św. Alojzy, dobry doradco w wyborze stanu, módl się za nami.

Św. Alojzy, ozdobo Towarzystwa Jezusowego, módl się za nami.

Św. Alojzy, światło Kościoła świętego, módl się za nami.

Św. Alojzy, wielki cudotwórco, módl się za nami.

Św. Alojzy, dzielny Patronie wszystkich Twych czcicieli, módl się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

 

K. Módl się za nami święty Alojzy

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

 

Módlmy się:

Boże, niebieskich darów dawco, któryś w anielskim młodzieniaszku Alojzym, przedziwną życia niewinność z równie wielką pokutą połączył: daj nam, którzy jego niewinności zachować nie zdołaliśmy, abyśmy przez zasługi jego i przyczynę przynajmniej w pokucie go naśladowali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.