Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Litania do Najświętszej Rodziny

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Jezu, Synu Boga żywego, który stając się człowiekiem z miłości ku nam, uszlachetniłeś i uświęciłeś więzy rodzinne, zmiłuj się nad nami.

Najświętsza Rodzino, obrazie Trójcy Przenajświętszej na ziemi, wspomagaj nas.

Najświętsza Rodzino, doskonały wzorze wszelkich cnót, wspomagaj nas.

Najświętsza Rodzino, wzgardzona w Betlejem od ludzi, ale uczczona śpiewem aniołów, wspomagaj nas.

Najświętsza Rodzino, odbierająca hołd pasterzy i mędrców, wspomagaj nas.

Najświętsza Rodzino, wysławiona przez starca Symeona, wspomagaj nas.

Najświętsza Rodzino, prześladowana i wygnana do obcej ziemi, wspomagaj nas.

Najświętsza Rodzino, żyjąca w ukryciu i nieznana, wspomagaj nas.

Najświętsza Rodzino, wierna przepisom prawa Pańskiego, wspomagaj nas.

Najświętsza Rodzino, której Opiekun jest wzorem miłości ojcowskiej, wspomagaj nas.

Najświętsza Rodzino, której Matka jest wzorem miłości macierzyńskiej, wspomagaj nas.

Najświętsza Rodzino, której Dziecię jest wzorem posłuszeństwa i miłości synowskiej, wspomagaj nas.

Najświętsza Rodzino, patronko i opiekunko wszystkich rodzin, wspomagaj nas.

Najświętsza Rodzino, ucieczko nasza w życiu i nadziejo w godzinę śmierci, wspomagaj nas.

 

Od wszystkiego, co by mogło zakłócać spokój i jedność serc, zachowaj nas Najświętsza Rodzino.

Od rozproszenia umysłu i serca, zachowaj nas Najświętsza Rodzino.

Od oziębłości w służbie Bożej, zachowaj nas Najświętsza Rodzino.

Od szukania przyjemności i wygód światowych, zachowaj nas Najświętsza Rodzino.

Od przywiązania do dóbr ziemskich, zachowaj nas Najświętsza Rodzino.

Od pragnienia próżnej chwały, zachowaj nas Najświętsza Rodzino.

Od złej śmierci, zachowaj nas Najświętsza Rodzino.

 

Przez najdoskonalsze złączenie serc Waszych, wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

Przez Wasze ubóstwo i pokorę, wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

Przez Wasze doskonałe posłuszeństwo, wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

Przez smutki i bolesne przejścia Wasze, wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

Przez prace i trudy Wasze, wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

Przez modlitwy i milczenie Wasze, wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

Przez doskonałość czynów Waszych, wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K. Rodzino Święta i czcigodna, uciekamy się do Ciebie z miłością i nadzieją.

W. Daj nam poznać skutki Twej zbawiennej opieki.

 

Módlmy się:

Boże, Ty w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia, spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością, naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty i doszli do wiecznej radości w Twoim domu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.