Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Litania do Najświętszego Sakramentu (2)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Chlebie żywy, któryś z nieba zstąpił, zmiłuj się nad nami.

Boże, nasz Zbawicielu, zmiłuj się nad nami.

Chlebie wyborny, zmiłuj się nad nami.

Sprawiedliwa i czysta Ofiaro, zmiłuj się nad nami.

Pokarmie Aniołów, zmiłuj się nad nami.

Manno ukryta, zmiłuj się nad nami.

Chlebie nadprzyrodzony, zmiłuj się nad nami.

Słowo Wcielone, zmiłuj się nad nami.

Mieszkający między nami, zmiłuj się nad nami.

Hostio święta, zmiłuj się nad nami.

Kielichu z Krwią Przenajświętszą błogosławiony, zmiłuj się nad nami.

Tajemnico wiary, zmiłuj się nad nami.

Czcigodny Sakramencie, zmiłuj się nad nami.

Ofiaro nad wszystko najświętsza, zmiłuj się nad nami.

Prawdziwe przebłaganie za żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami.

Niebieskie lekarstwo, które leczysz nasze winy, zmiłuj się nad nami.

Cudzie zdumiewający, zmiłuj się nad nami.

Najświętsza męki Pańskiej pamiątko, zmiłuj się nad nami.

Świadku Boskiej miłości, zmiłuj się nad nami.

Obfitości Boskiej hojności, zmiłuj się nad nami.

Najświętsza i Najwspanialsza Tajemnico, zmiłuj się nad nami.

Lekarstwo nieśmiertelności, zmiłuj się nad nami.

Mocy ożywcza Sakramentu, zmiłuj się nad nami.

Chlebie wszechmocnością słowa Ciałem się stający, zmiłuj się nad nami.

Bezkrwawa Ofiaro, zmiłuj się nad nami.

Boski Pokarmie, zmiłuj się nad nami.

Uczto niebieska, przy której posługują Aniołowie, zmiłuj się nad nami.

Sakramencie pobożności, zmiłuj się nad nami.

Zobowiązujący do miłości, zmiłuj się nad nami.

Ofiarowujący się i Ofiaro, zmiłuj się nad nami.

Słodyczy duchowa, zmiłuj się nad nami.

Posiłku błogosławionych, zmiłuj się nad nami.

Zadatku przyszłej chwały, zmiłuj się nad nami.

 

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.

 

Od niegodnego spożywania Ciała i Krwi Twojej, wybaw nas Panie.

Od pożądliwości ciała, wybaw nas Panie.

Od pożądliwości oczu, wybaw nas Panie.

Od pychy żywota, wybaw nas Panie.

Od wszelkiej okazji do grzechów, wybaw nas Panie.

Przez Twoje pragnienie, z jakim ostatnią Paschę z uczniami spożyć chciałeś, wybaw nas Panie.

Przez wielką pokorę, z którą uczniom obmyłeś nogi, wybaw nas Panie.

Przez wielką miłość ku nam, z której Boski Sakrament wziął początek, wybaw nas Panie.

Przez Krew Twoją Najświętszą, którąś nam na Ołtarzu zostawił, wybaw nas Panie.

Przez pięć ran Ciała Twego, któreś dla nas poniósł, wybaw nas Panie.

 

My, grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Abyś nas do częstej Komunii św. przez prawdziwą pokutę doprowadzić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Abyś od małoduszności, niedowiarstwa i niewrażliwości serca zachować nas raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Abyś wszelkich pożytków płynących z Najświętszego Sakramentu nam udzielić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Abyś umierających na drogę wieczności posilić raczył, Synu Boży, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K. Bądźże pozdrowiony, anielski Chlebie.

W. W tym Sakramencie wielbimy Ciebie.

 

Módlmy się:

Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę Twej męki, daj nam taką czcią otaczać tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.