Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Litania do Najdroższej Krwi Pana Jezusa (2)

Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Abyś umysły i serca spoganiałej ludzkości gruntownie odmienić raczył, przez zasługi Najdroższej Krwi, wysłuchaj nas Panie.

Abyś łaską Ducha Świętego, wszystkich poszukujących Boga oświecić raczył, wysłuchaj nas Panie.

Abyś grzesznikom łaskę nawrócenia darować raczył, wysłuchaj nas Panie.

Abyś grzeszników od wiecznego potępienia uchronić raczył, wysłuchaj nas Panie.

Abyś diabelską złość zniszczyć raczył, wysłuchaj nas Panie. (3x)

Abyś upadek bezbożności przyspieszyć i jej nosicieli nawrócić raczył, wysłuchaj nas Panie.

Abyś wszystkim nienawiściom między narodami i wszystkim rozłamom w rodzinach kres położyć raczył, wysłuchaj nas Panie.

Abyś zniszczył panowanie złego ducha w naszym narodzie i panowaniu Ducha Świętego drogę utorować raczył, wysłuchaj nas Panie.

Abyś cierpiących w sercu, pocieszyć raczył, wysłuchaj nas Panie.

Abyś nam łaskę głębokiego życia wewnętrznego i skupienia duchowego darować raczył, wysłuchaj nas Panie.

Abyś nas w męstwie i nieustraszoności w prześladowaniach utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Panie.

Abyś nas codziennie od nowa duchem wybaczającej miłości napełniać raczył, wysłuchaj nas Panie.

Abyś umiłowanych Oblubieńców Twojego Syna, Kapłanów, przez szczególne łaski wzmocnić raczył, wysłuchaj nas Panie.

Abyś oziębłych i błądzących Kapłanów Twój ą łaską z powrotem do Ciebie przyciągnąć raczył, wysłuchaj nas Panie.

Abyśmy Najświętszy Sakrament znowu więcej cenili i czcili, wysłuchaj nas Panie.

Abyś w duszach młodzieńczych kapłańskie i zakonne powołania obudzić raczył, wysłuchaj nas Panie.

Abyś nas w prawdziwej wierze wzmocnić i utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Panie.

Abyś nas szczęśliwą godziną śmierci obdarzyć raczył, wysłuchaj nas Panie.

Abyś wszystkich naszych dobrodziejów i bliskich ochronić raczył, wysłuchaj nas Panie.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przez zasługi Najdroższej Krwi, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przez zasługi Najdroższej Krwi, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przez zasługi Najdroższej Krwi, zmiłuj się na nami.

 

K. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko.

W. Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.